Dela sidan på sociala medier

Kulturskola

I Kulturskolan kan elever från grundskolan eller gymnasiet lära sig att spela instrument. Det finns också dans och rytmik att välja på. Grästorps Kulturskola undervisas elever som går i grundskolan eller läser på gymnasiet. Du hittar ansökan under fliken Blanketter.

Kulturskolans undervisning sker utanför skoltid, men följer i övrigt grundskolans läsårstider.. Ansökan till Kulturskolan sker inför nytt läsår.

Utbud

 • Streetdance åk 5 - 9
 • Dataspelsmusik åk 4 - 9
 • BarnRytmikGympa 6 - 7 år, 8 - 9 år

Dessa 3 ämnen är avgiftsfria.

Från och med årskurs 2 kan eleverna välja något av följande instrument:

 • tvärflöjt
 • klarinett
 • saxofon
 • trumpet
 • trombon

Från och med årskurs 3 kan dessutom något av nedanstående instrument väljas:

 • trummor
 • piano
 • gitarr
 • elbas

Från och med årskurs 5 kan eleverna även välja el-gitarr.

Från och med årskurs 6 finns det möjlighet för eleverna välja sång. Från årskurs 6 kan man spela två instrument.

Behövs egna instrument?

Eleverna måste ha ett instrument hemma att öva på, då läraren ger läxa precis som i vanliga skolan.

Blåsinstrument kan, i mån av tillgång, hyras av kulturskolan. Övriga instrument måste man själv skaffa. Kulturskolan ger hjälp och tips vid eventuellt köp.

Gitarrundervisningen har av besparingsskäl till stora delar överlåtits till ABF. Den fungerar precis som vår övriga instrumentundervisning, i våra lokaler, med vår lärare, men man betalar avgiften till ABF. Den är för hösten 550 kronor och för våren 600 kronor.

Vad kostar det att gå i Kulturskolan?

Anmälningsavgifter:

Åk 2: 325 kronor/ termin

Gruppundervisning: åk 3 och äldre: 525 kronor/ termin

Enskild undervisning: åk 3 och äldre: 575 kronor/ termin

Instrumenthyra per läsår: 250 kronor/ termin

Anmälningsavgiften är max 1 150 kr/ termin per familj. Detta gäller inte vid kombination med ABF. Kostnader för noter och instrumenttillbehör tillkommer.

Att spela i en ensemble, orkester eller rockgrupp kostar inget extra utan ingår i anmälningsavgiften.

Så betalar du

Avgifter i kulturskolan faktureras terminsvis. Avgift och hyra skall betalas oreducerad även om elev deltar oregelbundet eller avbryter undervisning.

Om eleven ångrar sig och inte längre vill delta i kulturskolan måste vårdnadshavaren meddela detta till Björn Nordin. För sen avanmälan gör att du kan bli tvungen att betala för hela terminen. Om du vill sluta i undervisningen efter höstterminen måste detta anmälas senast vecka 4 (slutet av januari) annars får man betala hel avgift för hela vårterminen.

Kulturskolans föräldraförening

Det finns en föräldraförening som är kopplad till Kulturskolan och har till uppgift att stödja Kulturskolan och medverka vid olika aktiviteter, exempelvis vid instrumentprovning, konserter och läger. Vid de uppskattade orkesterlägren på Flämslätt brukar ett flertal elever Kulturskolan delta. Medlemmar är också välkomna att söka bidrag till musikaktiviteter, till exempel deltagande på andra musikläger. Föräldraföreningen är en länk mellan Kulturskolan och hemmen och företräder föräldrarnas synpunkter på Kulturskolearbetet.

Det kostar 100 kronor per familj och läsår att vara medlem. Sätt in beloppet på bankgiro 5594 - 1835 och uppge avsändare. Det går också bra att swisha till nummer 1236808109

Vi välkomnar både gamla och nya medlemmar!

Kontaktpersoner för föräldraföreningen: