Dela sidan på sociala medier

Omsorg och stöd

Socialtjänsten i Grästorp hjälper människor som på grund av ålder, funktionshinder, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd. Här hittar du mer information om vart du kan vända dig.

Grästorps kommun jobbar för att stödja individer och familjer, som har behov av stöd, men också lämna plats för - och därmed stärka - den enskilda medborgaren att i så stor utsträckning som möjligt själv forma sin tillvaro.