Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Här hittar du information om de olika verksamheterna i Grästorps kommun och vilka ansvarsområden de har.

Grästorps kommun har delat in verksamheten i olika områden. Allmän, teknisk, social och bildningsverksamheten lyder under kommunstyrelsen.

Allmän verksamhet

Den allmänna verksamheten finns i Kommunens Hus och arbetar kommunövergripande med bland annat:

Verksamhetschef är kommunchef Linda Esseholt.
Telefon: 0514-580 60

 

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamheten ansvarar för att infrastrukturen fungerar som den ska. Våra medarbetare ser till så snö röjs, att lokalerna städas, att det är snyggt och prydligt i parker och på grönområden.

Läs mer om vad den tekniska verksamheten gör:

Verksamhetschef är Johan Skoglund
Telefon: 0514- 580 71

 

Bildningsverksamheten

Vi ansvarar för barnomsorg, utbildningen av kommunens barn och unga, bibliotek, och kultur- och fritidsverksamheten.

Läs mer om vad bildningsverksamheten gör:

Tillförordnad verksamhetschef är Eva Dahl.
Telefon: 0514-580 61.

 

Social verksamhet

Den sociala verksamheter hjälper människor som på grund av ålder, funktionshinder, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd.

Socialtjänsten i Grästorp vill stödja individer och familjer, som har behov av stöd, men också lämna plats för att personen som får stöd i så stor utsträckning som möjligt själv ska kuknna forma sin tillvaro.

Läs mer om socialtjänstens verksamhet här:

Verksamhetschef är Hans Ekensskär.
Telefon: 0514-582 33

 

Miljö- och byggkontoret

Det är hit du ringer om du till exempel vill köpa en tomt. På miljö- och byggkontoret, som finns i kommunens reception, Medborgarkontoret, i Kommunens hus, tar vi hand om:

Miljö- och byggnämnden lyder under kommunfullmäktige.

Verksamhetschef är kommunchef Linda Esseholt.
Telefon: 0514-580 61