Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 7 januari 2019

Sjuka alar utmed Nossan tas ner

Flera alar utmed Nossan har visat tecken på sjukdom, och hittills tyder allt på att det rör sig om Phytophora, en aggressiv algsvamp som tyvärr blivit allt vanligare, speciellt vid vattendrag, vandringsleder och stigar.

- Det som händer är att svampen angriper rötterna, och försvagar trädet så att sekundära angripare kan ge sig på det, berättar Jenny Nilsson, Trädgårdsansvarig i Grästorps kommun. Angriparna kan till exempel vara rötsvampar, vilket visar sig genom bland annat döda grenar i kronan, fläckar på stammen, blödande stamsår och att trädet till slut dör.

Jenny brinner verkligen för träden och försäkrar: - Vi tar bara ner de träd som anses farliga och fortsätter som tidigare med att spara och ge plats för övriga lövträd som rönn, lönn och hägg.

Sjukt träd vid Nossan

Ett av de nertagna träden. Fläckarna på stammen syns tydligt.

Träd vid Nossan

Träden som anses farliga tas ner.