Dela sidan på sociala medier

Trafik och infrastruktur

Vem bestämmer vad som gäller på Grästorps gator? Här hittar du mer information om trafikregler, kartor och annat som har med trafik att göra.

Det är Miljö- och byggnämnden/Trafiknämnden som ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna i Grästorps kommun.

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.

De flesta trafikreglerna finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Samtliga föreskrifter finns tillgängliga för allmänheten på Svensk trafikföreskriftssamling

Parkering

Det finns normalt tillräckligt med parkeringsplatser i centrala Grästorp och inte en enda parkeringsautomat. Att parkera i Grästorp är därför gratis.

Det finns ett fåtal platser med tidsbegränsad parkering enligt särskilda tavlor men i övrigt är det den generella 24-timmarsregeln som gäller.

I Transportstyrelsens publikation Stanna och parkera Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. är de viktigaste generella bestämmelserna samlade.

Miljö- och byggnämnden handlägger även dispenser från gällande trafikföreskrifter. De vanligaste dispenserna är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillstånd för tunga, breda eller långa transporter.

Vägkartor

Om du vill få en ordentlig översikt över vägarna i Grästorp och resten av Sverige kan du titta på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. GSD-Översiktskartan, vektor, kan användas utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.

Gångfartsområde

Utanför Kulturhuset i centrala Grästorp har miljö- och byggnämnden som trafiknämnd tagit ett beslut att anlägga ett gångfartsområde på del av Oskarsgatan.

Gångfartsområde innebär att som fotgängare behöver man inte hålla sig i vägkanten eller på särskilda gångbanor och fordonsförare har väjningsplikt mot gående oavsett från vilket håll den gående närmar sig.

Högsta hastighet för fordon (alltså även cykel) är gångfart. Gångfartsområdet fortsätter normalt ända fram till den plats där vägmärke "Gångfartsområde upphör" finns uppsatt.

När ett fordon förs ut från ett gångfartsområde in på en annan väg har föraren väjningsplikt mot andra fordon på den gatan.

Häckar och andra sikthinder

Häckar och annan plantering kan växa upp och bli till hinder i trafiken. Lite tips och mått finns att läsa här Pdf, 617.7 kB..

Renhållning och skötsel

Här kan du läsa mer om vad som gäller för fastighetsägare, vad kommunen ansvarar för och vart du kan vända dig med frågor.