Dela sidan på sociala medier

Priser och ceremonier

Varje år vill Grästorps kommun uppmärksamma kommunens invånare genom att dela ut priser och anordna ceremonier.

Medborgarskapsceremoni

Grästorps kommun firar nya svenska medborgare och uppmärksammar det svenska medborgarskapet med en medborgarskapsceremoni.

Medborgarskapsceremonin infaller i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni där nyblivna svenska medborgare har möjligheten att bli extra firade med upprop och utdelning av välkomstgåva.

Kulturpriset

Priset tilldelas nuvarande eller tidigare kommuninvånare för förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden.

Vinnaren utses av kommunstyrelsen. Priset delas ut i samband med nationaldagsfriandet.

Ungdomsledarpriset

Priset delas ut till en eller flera personer som gjort ett förtjänstfullt ideellt arbete som ungdomsledare i föreningslivet i Grästorps kommunen.

Vinnaren utses av kommunstyrelsen. Priset delas ut i samband med nationaldagsfriandet.

Hållbarhetspriset

Priset delas ut till en eller flera personer som gjort ett förtjänstfullt arbete ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Vinnaren utses av kommunstyrelsen. Priset delas ut i samband med nationaldagsfriandet.

Årets Grästorpare

Delas ut till en eller en grupp kommuninvånare som under det gångna året haft en stor positiv inverkan på sin omgivning, betytt mycket för Grästorps kommun och som tydligt lever efter visionen - Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring, vi välkomnar dig!

Vinnaren utses av en jury med representanter från kommunen och Nya Lidköpingstidningen. Priset delas ut under Grästorpskalaset.

Prestationsmedaljen

Tilldelas kommuninvånare som under det gångna året utfört fina prestationer i nationella tävlingar eller motsvarande.

Vinnarna utses av ordförandeberedningsgruppen. Priset delas ut i samband med ljuständningen.