Dela sidan på sociala medier

Avgifter förskola och fritidshem

Avgiften för förskola och fritidshem grundas på den samlade ekonomin i familjen där barnet/barnen är folkbokförda. För sammanboende och gifta räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande oberoende om barnen är gemensamma eller inte.

Delad vårdnad

Om det finns beslut på gemensam vårdnad mellan föräldrarna beräknas det avgiftsgrundande beloppet efter respektive hushålls inkomst. Platsens avgifter kan dock inte överstiga maxtaxans månadsbelopp, då sker avgiftsreducering.

Om barnet eller barnen bor växelvis hos föräldrarna (50/50) och enbart en förälder har behov av förskoleverksamhet/skolbarnomsorg, beräknas det avgiftsgrundande beloppet efter hushållets inkomst för den förälder som har behovet.

Avgiften beräknas utifrån den faktiska månadsinkomsten före skatt, bruttolön intjänad i Sverige eller utomlands.

Tillämpningsregler för förskola och fritidshem finns under styrande dokument.