Styrande dokument

Här hittar du de styrande dokument som finns i Grästorps kommun.

I Grästorps kommun finns en mängd upprättade antagna dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag och vad som gäller för allmänheten.

Dessa dokument kompletterar de lagar som riksdagen har bestämt. Författningssamling, föreskrift, förordning, reglemente, plan, policy, riktlinje är olika benämningar på dessa styrande dokument.

Dokument med betydelse för allmänheten

Planer för förhållningssätt och säkerhet

Priser som delas ut på svenska nationaldagen

Dokument om bidragsbestämmelser

Dokument för och om förtroendevalda

Dokument, kommunala bestämmelser och rutiner

Policys med intern inriktning

Policys med extern inriktning

Riktlinjer för gemensamma råd

Taxor och avgifter