Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Foto på barn som leker med ringar som ligger på skolgården.

Fritidshemmet finns på Lunneviskolan och har cirka tvåhundra barn inskrivna i sin verksamhet. Ansvarig för undervisning i fritidshemmet är lärare i fritidshem. På fritidshemmet arbetar också barnskötare, fritidsledare och förskollärare.

Fritidshem är inte obligatoriskt, utan erbjuds familjer som har behov av det, till exempel om barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar, eller om eleven har ett eget behov av fritidshem. Fritidshemmets verksamhet kompletterar skolan.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet måndag-fredag 06.00-18.00.
Sista tisdagen i varje månad har fritidshemmet öppet till kl.17.00.

På Lunneviskolans fritidshem går elever både från Lunneviskolan och från Nya Centralskolan. Eleverna går mellan enheterna tillsammans med personal på morgonen och på eftermiddagen.

Ansöka om plats eller säga upp plats

Omsorg på obekväm arbetstid

Grästorps kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på kvällar och nätter under vardagar.

Läs mer på sidan för omsorg på obekväm arbetstid - kvällskvisten Länk till annan webbplats.

Fritidshemmets uppdrag

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Dagen på fritidshemmet

På morgonen tar fritidshemmet emot elever från F-6 och frukost serveras 7.30 i skolans restaurang. Under skoldagarna jobbar fritidshemmets personal i sina respektive team med undervisning och kring elevers behov tillsammans med teamet. Fritidshemmets personal har även hand om rastaktiviteter och rastboden.

På eftermiddagen äter eleverna på fritidshemmet mellanmål utomhus, och får sedan välja utifrån olika planerade undervisningsaktiviteter, både inne och ute.

Elevkoordinatorerna finns på plats utomhus för att möta upp föräldrar vid vår aktivitetstavla som visar vilken undervisningsaktivitet deras barn har valt på eftermiddagen.

För elever som har vistelsetid på skolans lov så har vi lovfritids. På lovfritids erbjuds eleverna till största delen undervisningsaktiviteter som ger förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika ute-och fritidsmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva för att bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.