Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

I Grästorp finns det fritidshem på Lunneviskolan. Det finns också ett fritidshem för barn mellan 10-12 år belägen på Nya Centralskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier när behov finns före och efter skoltid.

Fritidshemmets undervisning ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Schemaändringar eller nya scheman läggas in via vårdnadshavarappen Tieto Education. Akuta förändringar meddelas respektive förskola/fritidshem. Observera att det är som tidigare 10 dagars spärr då det ej är möjligt att som vårdnadshavare lägga in ändringar. Dessa måste avtalas med förskolan innan administratör kan lägga in dem.

Vad gör vi på fritids?

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får också träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och kreativt arbete.

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

I Grästorp ingår fritidshemmens pedagogik och aktiviteter även i elevernas skoldag.

Ordinarie öppettider

För fritidshemmen gäller följande:

Lunneviskolan

måndag till torsdag 06.00-08.00 och 14.15-18.00, fredagar från klockan 13 (F-klasselever fridtidhem hela dagen.

Centralskolan

08.00-09.00 och efter skolan till kl 18:00 Vi samarbetar med Lunneviskolans fritidshem genom att ha morgonfritids tillsammans. Detta innebär att fritidshemsbarn som är i behov av morgonfritids med frukost börjar sin dag på Lunneviskolan. Fritidshemmet på Lunneviskolan öppnar kl.6.00 och ingång sker genom tredje flygeln från badet. Frukosten serveras 7.30-8.00 på Lunneviskolan vilket innebär att man behöver vara på plats senast 7.30. Efter frukost går man till Nya Centralskolan. De elever som inte är i behov av frukost möts av ordinarie personal här på Nya Centralskolan tidigast kl. 8.00.

Inskrivna elevers schematider (lämnas minst 10 arbetsdagar innan ev förändring) styr de faktiska öppettiderna så det kan variera. Variationerna gäller framförallt timmarna närmast öppning/stängning då arbetslagen oftast samarbetar. Sista tisdagen varje månad stänger fritidshemmen klockan 17:00

Pedagogisk omsorg/Kvällskvisten

Grästorps kommun erbjuder omsorg på obekväma arbetstider under vardagar (kvällar, nätter) i samma lokaler som Förskolan Äventyret. Barn med behov av tillsyn efter klockan 18.00 och som tidigast till klockan 21.00 kan beviljas plats.


När håller vi stängt?

Sju dagar varje läsår håller fritidshemmen stängt för personalens kompetensutveckling. Se läsårstider för aktuella datum. Under jul- och sommarveckorna sker sammanslagningar mellan enheter, information om detta lämnas via edWise lärportal.

Kost

Etisk kost anges vid ansökan om plats i fritidshem.


Föräldrasamverkan

På skolan har vi varierande former för samverkan och samverkansmöten där du som vårdnadshavare kan ta del av information och ha inflytande i stort som smått. Information om när dessa tillfällen äger rum meddelas på lärportalen edWise (och syns i appen TIETO Edu)

Kommunens tillämpningsregler för pedagogisk omsorg (Kvällskvisten), förskola och fritidshem hittar du i relaterad information nedan.


Söka fritidshemsplats

Innan du gör en ansökan kanske du vill besöka fritidshemmet?
Kontakta då aktuellt fritidshem, årskurs F-3 eller 4-6


Kontaktuppgifter på respektive skolas sida.
Ansökan om förskoleplats görs via vår e-tjänst. Schema lämnas inloggad via vårdnadshavarapp, TIETO Education, inkomstuppgift lämnas via EdWise lärportal.

Vanliga frågor om fritidshemmen

Ansökan om plats sker via e-tjänst.

Finns det lovfritids? Nej, detta var en gammal serviceform som numera är borttagen.

Har du skyddad identitet kan du vända dig till Fritidshemmens administratör, Eva-Lotta Ekman som har sitt kontor på Centralskolan som hjälper dig vidare. Telefon 0514-58051.

Du kan ta del av tillämpningsreglerna för förskola-fritidshem i relaterad information nedan.

Uppsägning av fritidshemsplats görs i appen TIETO Education.