Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

I Grästorp finns det fritidshem för årskurs F-3 på Lunneviskolan och årskurs 4-6 på Nya Centralskolan.

Öppettider

Fritidshemmens öppettider är måndagar - fredagar kl.06.00-18.00.
Sista tisdagen i varje månad har fritidshemmen öppet till kl.17.00.

Omsorg på obekväm arbetstid

Grästorps kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på kvällar och nätter under vardagar.

Ansök om fritidshem

Ansökan om fritidshem görs via Självservice.

Avsluta fritidshem

Avslut av fritidshem görs via vårdnadshavarappen.