Dela sidan på sociala medier

Funktionsnedsättning

Grästorps kommun erbjuder olika stödinsatser för personer med funktionsnedsättning.

För att få stöd och hjälp måste du göra en ansökan. Därefter gör socialtjänsten en utredning och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till och i vilken omfattning.

Vem kan få stöd?

  • Barn, unga och vuxna under 65 år med olika funktionsnedsättningar.
  • Personer mellan 18 och 65 år med svår psykisk sjukdom/störning, som orsakat en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkar på det dagliga livet. Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarigt. I målgruppen ingår också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada vid vuxen ålder samt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Denna grupp kan få insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så ansöker du om stöd

Du och/eller din gode man tar kontakt med socialtjänstens Myndighetsenhet. En socialsekreterare kommer att ge dig information och vägledning om hur du gör en ansökan.

När du har gjort en ansökan gör socialsekreteraren en utredning om ditt stödbehov. Socialsekreteraren fattar ett beslut utifrån lagar och dina persoliga behov och meddelar dig beslutet.

Läs mer om hur du ansöker om stödinsatser.

Vilket stöd kan du få?

Det finns flera olika insatser, läs mer om dessa i menyn under stöd och service.

Hit kan du vända dig

Under Kontakt hittar du telefonnummer till ansvariga. Besök hos handläggare inom verksamheterna bestäms efter överenskommelse.

Anhörigstöd

Läs mer här om du stöttar en anhörig. Det finns stöd även för dig.

Avgifter

Vissa insatser/tjänster inom området funktionsnedsättning är avgiftsbelagda. Det gäller avgift för boende i gruppbostad, lunch på daglig verksamhet/sysselsättning samt en egenavgift för arbetsresor till och från daglig verksamhet.

Läs mer om avgifter för vård och omsorg.