Dela sidan på sociala medier

Utskott

Drönarbild över Södergatan i Grästorp.

Utskotten lyder under kommunstyrelsen och är organiserade så de speglar kommunens verksamheter. Utskotten följer upp hur kommunens verksamheter fungerar och bereder ärenden till kommunstyrelsen.

Bildningsutvecklingsutskottet

Bildningsutvecklingsutskottet har hand om frågor som rör bildningsverksamheten, så som barn och utbildning.

Samhällsutvecklingsutskottet

Samhällsutvecklingsutskottet bereder ärenden som rör samhällsutveckling och tillväxtfrågor, förutom frågor som gäller näringsliv och turism. Det bereder också ärenden som rör samhällsutveckling och teknisk service.

Socialutvecklingsutskottet

Socialutvecklingsutskottet har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde. Här bereds samtliga ärenden som rör social verksamhets område som inte är individärenden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning och personalutskott

Bereder ärenden och frågor som rör ekonomi, personal och organisation. Här förbereds kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget, ekonomisk plan och verksamhetsplan. Här bereds även näringslivs- och turismutvecklingsfrågor.

Ledamöter i utskotten

Här hittar du samtliga förtroendevalda i Grästorps kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.