Dela sidan på sociala medier

Nämnder

Information om nämndorganisationen i Grästorps kommun.

Grästorps kommun har en organisation som innebär att kommunstyrelsen också är nämnd för alla verksamheter. Utskotten lyder under kommunstyrelsen.

Det finns några undantag:

  • Miljö- och byggnämnden - en myndighetsnämnd som ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd
  • Räddningsnämnden - en gemensam nämnd för fyra kommuner
  • Valnämnden - hanterar allmänna val och, har ansvar för att valen går till på ett korrekt sätt
  • Överförmyndarnämnden - tar beslut i ärenden som inte kan delegeras till överförmyndaren