Dela sidan på sociala medier

Nämnder

Drönarbild över Grästorps samhälle.

Grästorps kommun har en organisation som innebär att kommunstyrelsen också är nämnd för flera verksamheter, med vissa undantag.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden hanterar individärenden enligt gällande lagar.

Valnämnden

Valnämnden hanterar allmänna val och, har ansvar för att valen går till på ett korrekt sätt.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden fattar beslut i ärenden som inte kan delegeras till överförmyndaren.

Ledamöter i nämnderna

Här hittar du samtliga förtroendevalda i Grästorps kommun. Länk till annan webbplats.