Dela sidan på sociala medier

För förtroendevalda

En förtroendevald person i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige efter att allmänna val har hållits. Här har vi samlat information för dig som är förtroendevald i Grästorp.

Registerförteckning förtroendevalda

Registerunderlag måste fyllas i och skickas in av samtliga förtroendevalda. Förändringar i dina kontaktuppgifter ska omgående meddelas till kansli@grastorp.se

Här fyller du i dina uppgifter som kommunen behöver när du arbetar som politiker. Länk till annan webbplats.

Ersättning för förtroendevalda

Löpande rapportering av närvaro på sammanträden samt förlorad arbetsförtjänst görs via e-tjänst, antingen via genvägen på din iPad eller via https://pmobile.lidkoping.se/pmobile Länk till annan webbplats.. Du använder samma användarnamn och lösenord som du har till din e-post.

Utbetalning av arvoden och ersättningar sker varje månad till angivet konto. Nya förtroendevalda meddelar vår löneutbetalare Åse Viste Sparbank vilket konto man önskar få ersättningen utbetald till. Det går också att göra via e-tjänst.

Anmäl ditt konto till kontoregistret (swedbank.se) Länk till annan webbplats.

Ersättning utgår från de grunder som anges i reglemente rörande arvoden, ersättningar m.m till Grästorps kommuns förtroendevalda.

Du hittar reglementet under styrande dokument.

Kommunikation och handlingar till möten

Kallelser och annan kommunikation med förtroendevalda sker via Grästorps-mailen som alla kommunanställda och förtroendevalda har.

Handlingar till möten finns på Netpublicator, som du når via din iPad.

Kallad till ett sammanträde men kan ej närvara

Om du är kallad till ett sammanträde men inte kan närvara, ber vi dig kontakta nämndsekreterarna på medborgarkontoret. Detta för att vi ska kunna kalla in ersättare och/eller se att sammanträdet blir beslutsmässigt.

It-support

För hjälp med telefon, iPad och inlogg vänder du dig till Göliska IT.

Servicedesk nås på telefon 0510-77 70 00 eller via mail på servicedesk@goliskait.se

Redovisning av partistöd

Kommunfullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. Varje år ska erhållet partistöd redovisas av behörig firmatecknare.

Redovisning av partistöd via självservice Länk till annan webbplats.

Övriga frågor och kontakt

Har du några frågor kring ditt uppdrag som förtroendevald är du välkommen att besöka kansliet på medborgarkontoret i Kommunens hus; maila kansli@grastorp.se eller ringa oss på 0514-580 00

Rutiner och ersättning till förtroendevalda (pdf)

Här kan du läsa hela dokumentet med rutiner och ersättning till förtroendevalda. Pdf, 65.5 kB.