Dela sidan på sociala medier

Kommun och politik

Grästorps kommun styrs av politiker som valts av invånarna. På de här sidorna kan du läsa mer om hur kommunen är organiserad.

Kommunen har många olika uppgifter, både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och sådana som är frivilliga.

Politiker och tjänstepersoner

En kommun består av en politisk del och en organisation av tjänstepersoner. Tjänstepersoner bereder och förtroendevalda/politiker beslutar. Det låter enkelt, men vad är egentligen skillnaden?

Kortfattat kan man säga att de förtroendevalda politikerna fattar beslut om vad som ska göras i kommunen och hur pengarna fördelas.

Kommunens förtroendevalda är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart fjärde år.

Tjänstepersoner bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat som de förtroendevalda tagit beslut om. Deras uppgift är också att hjälpa förtroendevalda att bereda och verkställa olika beslut.

För att genomföra förtroendevaldas beslut behövs offentligt anställda som till exempel lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, förskollärare och många andra yrken. Dessa är tjänstepersoner och alltså inte valda av folket utan är anställda.

Ungefär 500 personer jobbar med olika typer av arbetsuppgifter i Grästorps kommun.

Lagar och regler

Det finns en mängd lagar och regler som styr kommunens verksamheter. Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens ansvarsområden regleras i de så kallade speciallagstiftningarna och kommunallagen.

Läs mer om lagarna här

Kommunalt självstyre

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma, genom så kallat kommunalt självstyre. Självstyre grundar sig på demokrati och medborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut.

Kommunerna har en beskattningsrätt enligt grundlagen.

Kommunen har enligt lag ansvar för:

Styrande dokument

Viktiga styrande dokument hittar du här.

Ett av de allra viktigaste dokumenten är verksamhetsplan och budget.

Organisationsskiss för Grästorps kommun

Kommunen har fem verksamhetsområden. Varje verksamhet svarar för ett antal sakområden som har nära anknytning till varandra.

Varje verksamhet har till uppgift att producera den service till kommuninvånarna som kommunens förtroendevalda beslutat om. Verksamheterna ska också ta fram underlag till de förtroendevaldas beslut.

Läs mer om Grästorps kommun

Läs mer om den politiska organisationen

Organisationsträd