Dela sidan på sociala medier

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för människor som är bosatta i Grästorps kommun och är över 18 år. Det är ett frivilligt, kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Det personliga ombudet arbetar alltid utifrån dina behov och har inte någon koppling till andra myndigheter.

Det personliga ombudet kan:

  • Tillsammans med individen identifiera behovet av vård, stöd och service
  • Samordna olika stödinsatser
  • Bistå i kontakten med myndigheter
  • Se till att individen får sina lagliga rättigheter tillgodosedda