Dela sidan på sociala medier

Gator och vägar

Foto på Södergatan i sommartid.

Här hittar du information om gatunätet i Grästorp och vad som gäller för renhållning, belysning och snöröjning.

Det är teknisk verksamhet som ansvarar för cirka 285 000 kvadratmeter mark inklusive gång- cykel- och mopedvägar liksom parkeringsplatser.

Sopning och renhållning av gator

Efter vintersäsong tas isgrus/sand bort från vägnätet med start från centrum och ut mot bostadsområden. Normalt sker detta under perioden mars-maj, utöver detta sker sandsopning vid behov.

Vinterväghållning och snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning sker enligt en upprättad plan inom tätorten med delvis inlejda entreprenörer.

Grästorps kommun påbörjar röjning av snön på de kommunala gatorna när snödjupet är mer än sex centimeter.

Trafikverket i Vänersborg har ansvar för de gator som inte är kommunala.

Telefon tilll Trafikverket: 0771-921 921

Gratis sand till halkbekämpning

När det är halt ute kan privatpersoner hämta gratis sand i exempelvis en hink eller spann på kommunförrådet,

Adress: Odinsgatan 19
Öppet: Klockan 06.30 - 15.30 under vardagar

Vägnätet i Grästorps samhälle

Det är inte bara Grästorps kommun som är väghållare inom samhället. De röda vägarna på bilden är Trafikverkets ansvar (med Svevia som entreprenör). De blå vägarna driftas av kommunen.

Vägnätet i Grästorp med en beskrivning om vilka gator kommunen ansvarar för och vilka som entreprenörer ansvarar för.