Dela sidan på sociala medier

Gator och vägar

Här hittar du information om gatunätet i Grästorp och vad som gäller för renhållning, belysning och snöröjning.

Det är samhällsbyggnadsverksamheten som ansvarar för cirka 285 000 kvadratmeter mark inklusive gång- cykel- och mopedvägar liksom parkeringsplatser.

Sopning och renhållning av gator

Efter vintersäsong tas isgrus/sand bort från vägnätet med start från centrum och utmot bostadsområden. Normalt sker detta under perioden mars-maj, utöver detta sker sandsopning vid behov.

Vinterväghållning och snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning sker enligt en upprättad plan inom tätorten med delvis inlejda entreprenörer.

Grästorps kommun påbörjar röjning av snön på de kommunala gatorna när snödjupet är mer än 6 centimeter.

Trafikverket i Vänersborg har ansvar för de gator som inte är kommunala.

Telefon tilll Trafikverket: 0771-921 921

Gratis sand

När det är halt ute kan privatpersoner hämta gratis sand i exempelvis en hink eller spann på kommunförrådet,

Adress: Odinsgatan 19
Öppet: Klockan 06.30 - 15.30 under vardagar

Gångbanor

Som fastighetsägare har du ansvar för:

  • att ta bort skräp från gångbanan
  • att snöröja och sanda vid halka och snö
  • att bryta snövallen vid gatukorsningar
  • att hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning
  • att snö på tomten inte får forslas ut på gångbana eller gatumark
  • häckar och andra sikthinder
  • att häckar och annan plantering kan växa upp och bli till hinder i trafiken

Lite tips och mått finns att läsa här. Pdf, 617.7 kB.

Läs mer om vilka regler som gäller fastighetsägare

Gatubelysning

I Grästorps kommun finns det cirka 950 lyktstolpar, de drivs med mestadels av högtrycksnatrium ljuskälla med 50 och 70 watts effekt. Belysningen tänds av ett ljusrelä och brinntiden per år är cirka 4000 timmar. Normal livslängd på ljuskällan är 4 år.

Gatubelysningen ses över två gånger per år, den 15 januari och den 1 oktober, då byts ej fungerande gatubelysning. Enstaka slocknade belysningsstolpar byts vid ordinarie tillsynsronder, undantag "trafikfarlig placering". Observera att träd som skymmer spridningen av gatubelysningen ska beskäras så att optimal spridning sker.

Utöver det planerade underhållet gäller följande:

Omedelbar åtgärd
Personfara vid påkörd eller skadad stolpe
Stolplock saknas

Åtgärd inom 30 dagar
Fler än två stycken slocknade (sammanhängande) lampor, gäller perioden september-april.

Vägnätet

Inom Grästorp samhälle så är det inte bara kommunen som är väghållare, de röda vägarna drivs av trafikverket med Svevia som entreprenör. De blå vägarna drifts av kommunen. (Se bild.)