Dela sidan på sociala medier

Blomlådor

För att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokalgator.

För att få ställa ut blomlådor krävs ett tillstånd från kommunen.

Ansök om tillstånd via kommunens självservice här. Länk till annan webbplats.

Detta gäller:

  • Ni som ansvarar för lådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.
  • Lådorna får ställas ut efter samråd med oss. De får vara uppställda till och med den 19
    oktober på grund av snö.
  • Tillstånd för att ha blomlådor gäller för ett år i sänder och Grästorps kommun tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om vi är tvingade att avbryta projektet.
  • Gatan där blomlådorna sätts ut måste vara en bostadsgata med utfarter från villor.
  • Det måste vara minst 50 meters fri sikt varje sida om blomlådan.
  • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 10 meter
  • Det är viktigt att de villor som finns i anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa.