Dela sidan på sociala medier

Förskola

Grästorps förskolor ligger samlade inom tätorten. I kommunen finns två förskolor samt pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider – "Kvällskvisten" – och öppen förskola. Det finns också en friförskola som bedrivs som föräldrakooperativ.

Schemaändringar eller nya scheman läggas in via vårdnadshavarappen Tieto Education. Akuta förändringar meddelas respektive förskola/fritidshem. Observera att det är som tidigare 10 dagars spärr då det ej är möjligt att som vårdnadshavare lägga in ändringar. Dessa måste avtalas med förskolan innan administratör kan lägga in dem.

Ordinarie öppettider

Förskolornas öppettider är mellan klockan 06.00-18.00 men inskrivna barns schematider (lämnas minst 10 arbetsdagar innan ev förändring) styr de faktiska öppettiderna så kan variera. Variationerna gäller framförallt timmarna närmast öppning/stängning då arbetslagen oftast samarbetar. Sista tisdagen varje månad stänger förskolorna klockan 17:00

Pedagogisk omsorg/Kvällskvisten

Grästorps kommun erbjuder omsorg på obekväma arbetstider under vardagar (kvällar, nätter) i samma lokaler som Förskolan Äventyret. Barn med behov av tillsyn efter klockan 18.00 och som tidigast till klockan 21.00 kan beviljas plats.

När håller vi stängt?

Sju dagar varje läsår håller förskolorna stängt för personalens kompetensutveckling. Se läsårstider för aktuella datum. Under jul- och sommarveckorna sker sammanslagningar mellan enheter och hemvister, information om detta lämnas via edWise lärportal.

Kost

På Ambjörnsgården och Äventyret finns tillagningskök med kokerskor. Allergier ska styrkas med intyg från hälso och sjukvården.
Etisk kost anges vid ansökan om plats i förskola.

aktuell matsedel för förskolorna

Föräldrasamverkan

På de kommunala förskolorna har vi varierande former för samverkan och samverkansmöten där du som vårdnadshavare kan ta del av information och ha inflytande i stort som smått. Information om när dessa tillfällen äger rum meddelas på lärportalen edWise (och syns i appen TIETO Edu)

Kommunens tillämpningsregler för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem hittar du i relaterad information nedan.

Söka förskoleplats

Innan du gör en ansökan kanske du vill besöka de olika förskolorna? Kontakta då den eller de förskolor du är intresserad av. Kontaktuppgifter på respektive förskolas sida.

Ansökan om förskoleplats görs via vår e-tjänst som du hittar under Självservice eller i den rosa listen längst ner på denna sida.. Schema lämnas inloggad via vårdnadshavarapp, TIETO Education och inkomstuppgift lämnas fortfarande via vårdnadshavarkonto i EdWise

Har du skyddad identitet eller behöver annan hjälp kan du vända dig till Förskolornas administratör, Eva-Lotta Ekman. Telefon 0514-58051. Bildningsverksamhetens administration, Admin5.0, på Nya Centralskolan, ingång från "baksidan" vid godsmottagningen.

Kvalitetsgaranti för en förskoleplats i Grästorp är en månad från önskat datum.

Vanliga frågor om förskolan