Dela sidan på sociala medier

Förskolan Äventyret

Förskolan Äventyret ligger centralt placerad mellan Lunneviskolan och Nya Centralskolan. Här samarbetar vi över hemvisterna för att främja våra barns lärande och utveckling.

Förskolan Äventyret ligger på Äventyrsvägen 2 i Grästorp. Här finns grön och röd sida med tre hemvister på varje sida, 1, 2–3 och 4–5. På 1:an går våra allra yngsta och där ligger stort fokus på social hållbarhet genom anknytning, trygghet, att lära känna sig själv som individ samt att kunna samspela med andra. På 2–3 är fokus på ekologisk hållbarhet där man utforskar natur, djur och kretslopp. På 4–5 går våra äldsta barn och där arbetar vi med ekonomisk hållbarhet så som återvinning, återbruk och recycling. På Äventyret får barnen stifta bekantskap med våra tre profiler, Sigge Social, Eka Ekologi och Aine Ekonomi som guidar barnen genom projekten.

På Äventyret arbetar vi ofta tillsammans så barnen får lära känna varandra samt all personal. Detta för att skapa en stabilitet och en trygghet på förskolan. I mitten av byggnaden ligger köket som är Äventyrets hjärta. Här serverar våra kockar frukost, lunch och mellanmål till verksamheten. 

Ansök till förskola

Ansökan till förskola görs via självservice. Länk till annan webbplats.

Foto på en kvinnlig pedagog som läser bok för förskolebarn.

På Äventyret är vi delaktiga och har ansvar över olika områden. Vi har forum där vi möts och utvecklas tillsammans, och jag uppskattar verkligen samarbetet vi har med barnens bästa i fokus, säger Maria Sandberg, förskollärare.

Verksamhet

Förskolan Äventyret byggdes 2018 i nära samarbete med verksamheten, vilket gav en byggnad som fyller sin funktion med mötesplatser, små rum i rummen, ateljéer, mötesplatser och trygga utrymmen för de minsta. På våra stora utegårdar på baksidan av förskolan Äventyret finns material och aktiviteter som förändras och utvecklas beroende på barnens intressen och på vilket projekt vi arbetar med. Barnen är ofta med och fixar och blir engagerade och värnar om vår miljö på förskolan. Vi har även separata smågårdar för de allra yngsta. Under vår och sommar äter vi mellanmål utomhus. 

Foto från Äventyrets sovkojor. Madrasser, täcken och kuddar ligger utlagda.

Sovkojor

På Äventyret sover barnen i sovkojor. Sovkojan är en byggnad som ligger i direkt anslutning till förskolan. Den är vind- och väderskyddad men där är utetemperatur. Barnen sover gott på sovkojans madrasser och med passande attribut efter årstid som barnen tar med hemifrån. 

Arbetssätt

Även om förskolan Äventyret har två sidor med flera hemvister så samplaneras den pedagogiska verksamheten. Detta ger en ökad undervisningskvalitet, och gör oss mindre sårbara. Personalen är känd för alla barn i de olika hemvisterna vilket leder till ökad trygghet för barnen. Genom att samplanera vår undervisning och dela in barnen i mindre grupper under dagen kan vi ta tillvara barnens olika intressen, behov och utmaningar i projektet, och låta dem undersöka olika aspekter av det vi arbetar med. Vi tar tex låd-elcykeln för att titta närmare på ett vindkraftverk, undersöker ifall man kan köpa elektricitet i affären (och hur får man i såna fall med sig den hem?), använder det digitala ägget för att undersöka om maskar har ögon och mun, låter barnen reflektera över olika frågeställningar genom dramatiserande.

Förskolebiträden

På förskolan Äventyret arbetar, förutom förskollärare och barnskötare, även ett förskolebiträde. Förskolebiträdet servar pedagogerna och kör ut matvagnar, dukar i matsalen, tömmer blöjpåsar och fixar iordning. På så sätt kan våra förskollärare och barnskötare lägga mer tid hos barnen.