Dela sidan på sociala medier

Integration

Foto på kvinna i ett kök. Hon pratar i telefon och ler.

Grästorps kommun arbetar med att göra integrationen så bra som möjligt för nyanlända, asylsökande och ensamkommande.

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunen emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga samt ensamkommande barn.

Kommunen ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunen ansvarar även för att alla nyanlända kan ta del av övrig kommunal service och verksamhet.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. De ansvarar för att en etableringsplan upprättas för den nyanlände och att etableringssamtal genomförs. Etableringsinsatsen pågår i två år. Målet är alltid arbete/ studier och egenförsörjning.

Ny i Sverige - på webbplatsen information Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det enkelt att hitta information om det svenska samhället på flera olika språk. Det är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.