Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts 

Skolskjuts är en kostnadsfri resa från plats i anslutning till hemmet till skolan och tillbaka för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har rätt till skolskjuts om färdvägens längd mellan hemmet och skolan är minst 2,5 kilometer.

För att ha rätt till skolskjuts i Grästorps kommun krävs att:

  • Grästorps kommun är hemkommun
  • Eleven är inskriven i kommunens förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola
  • Elevens skolgång genomförs på den av kommunen anvisade skolan

Rätt till skolskjuts kan också ges vid särskilda skäl såsom:

  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
  • Växelvis boende

Ansökan om skolskjuts görs i Självservice Länk till annan webbplats.. Kan du inte använda bank-id, kontakta skolskjutshandläggare. Ansökan ska göras före den 12/6 för det kommande läsåret, för att plats i skolbuss ska garanteras. Under pågående läsår kan ansökan ske löpande med en handläggningstid på upp till 3 veckor.

Vid särskilda skäl kan ansökan behöva kompletterande information som styrker de särskilda skälen. Eventuell kompletterande information bifogas i ansökan.

När ansökan har inkommit prövas rätten till skolskjuts och beslut fattas av skolskjutshandläggaren. Beslut om skolskjuts delges vårdnadshavare via mail.

Frågor

Har du frågor kring ansökningsförfarandet besvaras dessa av skolskjutshandläggare Britt Andersson på 0514-58293 eller på mail britt.andersson@edu.grastorp.se

Inställda turer

Om skolskjutsen blir inställd på grund av exempelvis väderlek, så ges information via Edlevoappen.