Dela sidan på sociala medier

Tidtabell skolskjuts

Tidtabellerna anger planerad avgångstid på utvalda hållplatser. Eleverna behöver finns på sina respektive hållplatser 5 minuter innan och ca 15 minuter efter planerad avgångstid. Observera att tidtabellen nedan ej specificerar samtliga hållplatser, utan vissa utvalda hållplatser för att ge en bild av rutt och hålltider.

Skolskjutsarna avgår från skolan ca 10 minuter efter avslutad skoldag.

Tidtabellerna för turen väg 44/47 samt skolskjuts med taxi delges via skolskjutshandläggaren.

Tidtabellerna kan komma att justeras under läsåret och kommer då att informeras om via Edlevoappen.

Har du frågor kring tidtabellerna besvaras dessa av skolskjutshandläggare Britt Andersson 0514-582 93 eller på mail britt.andersson@edu.grastorp.se


Enströms buss

Flo: Ingemar har telefonnummer 070-587 7342

Skriv tabellbeskrivning här

Flo 8


Brännebacka

06.50

Logården

06.52

Tre Älgar

06.55

Kållebo

07.05

Flo Klev


07.15

Flo Kyrka

07.20

Salstad

07.23

Ås Kyrka

07.30

Forshall

07.40

Lunnevi


07.45

Skriv tabellbeskrivning här

Flo 9


Lunnevi

07.45

Tre Älgar

07.55

Kållebo

08.05

Flo Klev

08.15

Flo Kyrka

08.20

Salstad

08.23

Ås Kyrka

08.30

Forshall

08.40

Lunnevi

08.45

Larssons buss

Håle: Uwe har telefonnummer 076-933 94 60
Hyringa: Leif har telefonnummer 070-968 48 16
Frambo: Jan har telefonnummer 072-742 04 35
Väg 44/47: Tobias har telefonnummer 076-850 35 12

Skriv tabellbeskrivning här

Håle 8


Rudberga

06.55

Noleby

07.03

Särestad Kyrka


07.10

Häljestena

07.20

Sjuberga

07.23

Håle Skola

07.27

Flakeberg (vid järnvägen)

07.39

Lunnevi

07.46

Skriv tabellbeskrivning här

Håle 9


Rudberga

07.55

Noleby

08.00

Särestad Kyrka

08.10

Häljestena

08.20

Sjuberga

08.23

Håle Skola

08.27

Flakeberg (vid järnvägen)

08.39

Lunnevi

08.46


Skriv tabellbeskrivning här

Hyringa 8


Lunneviskolan

06.50

Gunnarstorp (Flakeberg)

06.55

Passegården

07:02

Ekedal

07.10

Grinneboa Öster

07:13

Krösebacken

07:24

Fridhem

07.33

Ekelund

07.41

Minneslund

07.44

Lunneviskolan

07.48

Skriv tabellbeskrivning här

Hyringa 9


Lunneviskolan

07.50

Gunnarstorp (Flakeberg)

07:55

Passegården

08.02

Ekedal

08:10

Grinneboa Öster

08:13

Krösebacken

08:24

Fridhem

08.33

Ekelund

08.41

Minneslund

08.44

Lunneviskolan

08.48

Skriv tabellbeskrivning här

Frambo 8

 

Björkbacken

07.00

Bygdegården

07.10

Djupedal

07.20

Marieberg

07.30

Lunnevi

07.45


Skriv tabellbeskrivning här

Frambo 9

 

Björkbacken

08.10

Bygdegården

08.20

Djupedal

08.30

Marieberg

08.40

Lunnevi

08.45