Dela sidan på sociala medier

Återvinning och avfall

Container för wellpapp på Återvinningscentralen i Forshall

I Grästorp jobbar vi aktivt med att bidra till en så bra miljö som möjligt. Här hittar du information om soptömning, återvinningscentralen och de återvinningsstationer som finns här.

Kommunen är huvudansvarig för att hushållssopor omhändertas. Det går att få dispens från de lokala avfallsföreskrifterna när det gäller exempelvis tömning av sopkärl. Denna dispens söks hos Miljö- och byggnämnden.

Nämndens tillsynsansvar gäller också hur avfall sorteras, förvaras och transporteras utifrån bestämmelserna i Miljöbalken. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel och kvicksilver.

Avfall med producentansvar såsom förpackningar, returpapper, däck, elektronik, med mera, ska samlas in för återvinning eller återanvändning.