Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och byggkontoret är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att lagar och bestämmelser som reglerar detta område följs.

Grästorps kommun samarbetar med Lidköpings Kommun, Miljö-Hälsa.

Samarbetet är inom följande områden: miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Detta innebär att frågor som rör dessa verksamheter handläggs av personal stationerad i Lidköping.

Den nya Miljöbalken är vårt viktigaste lagrum.