Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskydd

Miljö-Hälsa kontrollerar att regler i miljöbalken och livsmedelslag följs. Miljö-Hälsa följer och deltar i samhällsplaneringen. Dessutom lämnar vi råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker och hälsostörningar i miljön. Regler för detta finns i miljöbalken med tillhörande förordningar.

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Av målet framgår att naturen inte bara är livsmiljö för människor och andra, utan dessutom har ett eget skyddsvärde. Målet berör därför såväl människan som natur- och kulturmiljön och är inriktat både på att begränsa nuvarande hälso- och miljöpåverkan och att skapa långsiktigt goda förhållanden. 

Miljö - Hälsa

Miljö-Hälsa heter avdelningen som kontrollerar efterlevnaden av regler och bestämmelser i främst miljöbalken och livsmedelslagen - så kallad myndighetsutövning.
Miljö-Hälsa följer utvecklingen i kommunen, deltar i samhällsplaneringen och lämnar allmänheten råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.