Dela sidan på sociala medier

Förorenade områden

Förorenade områden är mark, vatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön.

Om en verksamhetsutövare eller fastighetsägare upptäcker en förorening på fastigheten ska kommunens Område miljö och hälsa genast underrättas. Detta gäller oavsett om området tidigare ansetts som förorenat.

Bestämmelser om ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalken. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska svara för saneringen. Finns det inte någon ansvarig för verksamheten övergår ansvaret till den som äger fastigheten. Detta gäller om fastigheten förvärvats efter den 31 december 1998.

Mer information om förorenade områden finns på Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

E-tjänst

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till Område miljö och hälsa. Anmälan görs via Självservice/E-tjänst.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00