Dela sidan på sociala medier

Cisterner

Denna information riktar sig till dig som förvarar diesel, eldningsolja eller spillolja i en cistern till exempel villatank eller ”farmatank”.

Anmälan

Anmälan av cisterninnehav ska göras hos Miljö-Hälsa:

 • vid förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen (står ej under tryck) markförlagd cistern.
 • vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
 • Cisterner av aluminium är inte godkända utan vanligast är stål eller plastcisterner.

Kontroll

Återkommande kontroll av cistern ska göras av ackrediterat (godkänt) företag:

 • Vart sjätte år om cisternen inte har godkänt korrosionsskydd.
 • Vart tolfte år om cisternen har ett godkänt korrosionsskydd.
 • Inom vattenskyddsområde är det extra viktigt med regelbundna kontroller och där gäller kortare intervaller, som bedöms av Miljö-Hälsa vid anmälan.
 • Kontrollrapporten som man får av det kontrollerande företaget ska du spara till dess att cisternen inte används längre.

Om cistern ska tas ur bruk

Om cisternen inte ska användas längre ska:

 • cistern och rörledningar tömmas och rengöras.
 • cisternen ska inte kunna fyllas, till exempel om det finns påfyllnadsrör i vägg ska dessa tas bort.
 • cistern som inte längre används ska anmälas till Miljö-Hälsa.
 • Grundregel är att cistern och rörledning i mark grävs upp och tas bort. I undantagsfall kan det accepteras att cisternen får ligga kvar i marken men den ska då rengöras och sandfyllas.

Anmälan om cistern kan göras via självservice.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00