Dela sidan på sociala medier

Gång- och cykelvägar

Att cykla är ett hållbart och roligt sätt att resa! Genom att cykla gör du dessutom klimatet en tjänst. Grästorps kommun satsar på gång- och cykelvägar i hela kommunen.

Genom satsningen på cykelvägar vill vi knyta ihop tätorten och landsbygden och på så vis göra det enkelt och säkert att välja cykeln som transportmedel i Grästorp. Att ta cykeln till affären eller till jobb, skola eller fritidsaktiviteter ska vara ett enkelt och självklart val. Vi vill att så många som möjligt ska upptäcka fördelarna med att ta cykeln!

Satsningar på gång- och cykelvägar för en levande landsbygd

Flakeberg

Från korsningen väg 47/väg 186 och fram till byn Flakeberg ska en gång/cykelväg
anläggas. Gång/cykelvägen ska följa södra sidan av väg 47. Arbetet med cykelvägen till Flakeberg pågår.

Tengene

Från korsningen Tengenevägen/Aspvägen och fram till byn Tengene ska en
gång/cykelväg anläggas. Planeringsarbete påbörjas under 2022.

Särestad

Från korsningen väg 2561 (Östra vägen)/väg 2565 till Rudberga utmed väg 44 mot
Lidköping ska en gång/cykelväg anläggas. Gång/cykelvägen ska följa längs östra sidan av
väg 2561 och sedan längs södra sidan av väg 44 fram till Rudberga.

Flo, västra

Från rondell vid korsningen väg 44/väg 2050 till kommungräns mot Trollhättan ska en
gång/cykelväg anläggas. Gång/cykelvägen ska följa längs norra sidan av väg 44.

Läs hela inriktningsdokumentet för gång- och cykelvägar och motionsspår här. Pdf, 283.9 kB.

Cykelvägar i tätorten

Det ska vara tryggt och smidigt att cykla i tätorten mellan olika platser och aktiviteter. Grästorps kommun har tagit fram en cykelplan för tätorten i samarbete med Sweco. Den fungerar som ett planeringsunderlag för framtida cykelfrämjande åtgärder.

Cykelplan Grästorp 2020 Pdf, 2.3 MB.