Dela sidan på sociala medier

Kvalitetsarbete i social verksamhet

Grästorps Kommun arbetar på flera olika sätt för att höja kvaliteten och utveckla verksamheter. Här hittar du mer information om kommunens verksamhetsplanering.

Alla enheter inom Social verksamhet arbetar kontinuerligt på olika sätt med att höja kvaliteten i verksamheten. Syftet med att arbeta med kvalitetsfrågor är att få nöjda medborgare och medarbetare.

I verksamhetsplanen anges de mål och kvalitetsgarantier som social verksamhet arbetar med och hur verksamheten tänkt att detta ska göras.

En del mått hämtas från nationella jämförelser mellan olika kommuner och verksamheter, som till exempel Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dialogen om måluppfyllelsen av politiken satta målen för verksamheten redovisas två gånger per år i delårsrapporten/årsredovisningen Öppnas i nytt fönster.. Social verksamhet upprättar också en separat kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Mer information om kvalitetsarbetet

Om du vill läsa mer om hur resultatet för Grästorps kommun ser ut i olika jämförelser kan du läsa mer här: