Dela sidan på sociala medier

Nationella jämförelser och resultat

Här hittar du länkar till Socialstyrelsens hemsida och nationella jämförelser så att du kan jämföra kvaliteten mellan kommuners olika verksamheter inom socialtjänstens område.

Äldreguiden

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen.

Läs mer om Äldreguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. Det är Socialstyrelsen som publicerar dessa resultat. På deras hemsida finns jämförelser på följande områden:

Öppna jämförelser socialtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ekonomiskt bistånd
  • Funktionsnedsättning
  • Kommunal häls- och sjukvård
  • Krisberedskap
  • Missbruk- och beroendevård
  • Motverka hemlöshet
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialpsykiatri
  • Våld i nära relation
  • Äldreomsorg