Dela sidan på sociala medier

Nationella jämförelser och resultat

Här hittar du länkar till Socialstyrelsens hemsida och nationella jämförelser så att du kan jämföra kvaliteten mellan kommuners olika verksamheter inom socialtjänstens område.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. Det är Socialstyrelsen som publicerar dessa resultat. På deras hemsida finns jämförelser på följande områden:

Öppna jämförelser socialtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ekonomiskt bistånd
  • Funktionsnedsättning
  • Kommunal häls- och sjukvård
  • Krisberedskap
  • Missbruk- och beroendevård
  • Motverka hemlöshet
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialpsykiatri
  • Våld i nära relation
  • Äldreomsorg

Grästorp deltar i den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen som genomförs årligen. Resultatet från denna rapporteras i Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.