Dela sidan på sociala medier

Sök stipendie för dina studier

Stiftelsen för Tengene ungdom delar ut stipendier till studerande vid skolor utöver grundskola och gymnasium.

Ansökan läsåret ht2022/vt2023

Ansökningsformulär och information kommer att publiceras på Grästorps kommuns hemsida under mitten av oktober 2022. Sista ansökningsdag ej fastställd ännu.
Vi kommer även att annonsera i NLT

För svar på frågor maila till:
Birgitta Andersson g.bandersson@telia.com
Anders Jonzén anders.jonzen@telia.com

Bakgrund till stipendiet

Anton Janssons arv lever genom Stiftelsen för Tengene ungdom. Anton Jansson föddes den 2 september 1894 i Tengene. Till yrket var han snickare, var aldrig gift och hade inga barn.

Något som är mer spännande i Antons livs historia var att han åkte till USA under en tid, blev förmögen på bland annat aktier och efterlämnade ett arv vars avkastning fortfarande fördelas bland studerande i Tengene.

Av Anton Janssons uppseendeväckande detaljerade och förutseende testamente framgick att han ville bilda en stiftelse kallad Stiftelsen för Tengene ungdom.

Kraven var glasklara. ”Verksamheten ska endast omfatta det ursprungliga området för Tengene kommun och får således ej utvidgas att omfatta områden som tillkommit genom nya kommungränser”.

Stiftelsens avkastning skulle enligt Anton Janssons vilja användas som bidrag till ungdomar inom gamla Tengene kommun för ”utbildning utöver vad i lag stadgad obligatorisk skolgång lämnar”.

1966 avled Anton Jansson och året därpå bildades Stiftelsen för Tengene Ungdom enligt hans önskan.