Dela sidan på sociala medier

Sök stipendie för dina studier

Stiftelsen för Tengene ungdom delar ut stipendier till studerande vid skolor utöver grundskola och gymnasium.

  • Sökande skall enligt stiftelsens bestämmelser tillhöra det område som gamla Tengene kommun omfattade fram till 31 december 1951 och ha varit mantalsskriven i området senast sex år före ansökningsåret.
  • Stipendiet kan utdelas till sökande som fyller högst 32 år senast den 31 december under ansökningsåret.
  • Stipendiet kan erhållas för högst tre läsår (sex terminer).
  • Området Gamla Tengene kommun begränsas i norr av en linje från Nossan via Rönnvägen och vidare österut längs Lunnevivägen till Väg 186. Se karta
  • Karta över hela området.öppnas i nytt fönster
  • Karta över norra området.öppnas i nytt fönster

Ansökan läsåret 2020/2021

Ansökningsformulär och information kommer att publiceras på Grästorps kommuns hemsida under mitten av oktober 2020. Sista ansökningsdag 18 november 2020.
Vi kommer även att annonsera i NLT

Till ansökanPDF

Kontakt
Håkan Sparlund, telefon: 070–728 09 79

Anders Jonzén, telefon 0514-517 22, 070–517 22 11

Bakgrund till stipendiet

Anton Janssons arv lever genom Stiftelsen för Tengene ungdom. Anton Jansson föddes den 2 september 1894 i Tengene. Till yrket var han snickare, var aldrig gift och hade inga barn.

Något som är mer spännande i Antons livs historia var att han åkte till USA under en tid, blev förmögen på bland annat aktier och efterlämnade ett arv vars avkastning fortfarande fördelas bland studerande i Tengene.

Av Anton Janssons uppseendeväckande detaljerade och förutseende testamente framgick att han ville bilda en stiftelse kallad Stiftelsen för Tengene ungdom.

Kraven var glasklara. ”Verksamheten ska endast omfatta det ursprungliga området för Tengene kommun och får således ej utvidgas att omfatta områden som tillkommit genom nya kommungränser”.

Stiftelsens avkastning skulle enligt Anton Janssons vilja användas som bidrag till ungdomar inom gamla Tengene kommun för ”utbildning utöver vad i lag stadgad obligatorisk skolgång lämnar”.

1966 avled Anton Jansson och året därpå bildades Stiftelsen för Tengene Ungdom enligt hans önskan.