Dela sidan på sociala medier

Synpunkt- och klagomålshantering

Är det något du inte är nöjd med, eller om du har synpunkter på verksamheten, ska du i första hand prata med de som i vardagen arbetar med ditt barn. Du kan också prata med rektor för enheten ärendet avser. Dina synpunkter är viktiga då det kan bidra till utveckling på enheten och inom verksamheten.

Syftet med synpunkts- och klagomålshantering

Ge barnen, elever, vårdnadshavare och personal möjlighet att framföra sina synpunkter och klagomål för att förbättra förskole- och skolverksamheten.

  • Identifiera eventuella missförhållanden och brister inom förskole- och skolverksamheten, både ur ett åtgärdande och förebyggande perspektiv.
  • Skapa en tillit och öppen dialog mellan förskola/skolan och de som är involverade i verksamheten.
  • Säkerställa att rättssäkerheten upprätthålls genom att alla klagomål behandlas på ett korrekt sätt.

Vem framför jag mina synpunkter och/eller klagomål till?

  • Synpunkter och klagomål lämnas som huvudregel till berörd personal på förskolan/skolan.
  • Gäller synpunkter/klagomålet verksamheten i stort på en förskola eller skola lämnas klagomålet till rektor. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida och kan även delges av personal på enheten.
  • Om du som klagat vänder dig till rektor och inte är nöjd med svaret/åtgärderna kan huvudman kontaktas via e-post på kommun@grastorp.se, via synpunkts- och klagomålformuläret på kommunens hemsida, eller genom att inlämna skriftligt klagomål hos kommunens medborgarkontor.
  • Om du inte är nöjd med varken verksamhetens eller huvudmannens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till skolinspektionen på skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Vad händer med ett inlämnat klagomål?

Alla klagomål följs upp genom en systematisk hantering och dokumentation enligt verksamhetens framtagna rutiner.

Kan jag vara anonym?

Nej, vi behandlar inga anonyma klagomål.