Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Tegelfasaden på kommunens hus.

Här hittar du information om de olika verksamheterna i Grästorps kommun och vilka ansvarsområden de har.

Grästorps kommun har delat in verksamheten i olika områden. Social verksamet, samhällsbyggnadsverksamheten och bildningsverksamheten samt ledningsstöd som samtliga lyder under kommunstyrelsen.

Kommunledningsgruppen i Grästorps kommun består av kommundirektör Eva Dahl, socialchef Hans Ekensskär, HR-chef Lena Junhamn, ekonomichef Björn Söderlundh, tf skolchef Catarina Tenggren Natt och Dag, tf skolchef Linda Edling, och samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.

Bildningsverksamheten

Bildningsverksamheten ansvarar för barnomsorg samt utbildningen av kommunens barn och unga.

Läs mer om vad bildningsverksamheten gör

Tf verksamhetschefer är Catarina Tenggren Natt och Dag samt Linda Edling
Telefon Catarina Tenggren Natt och Dag: 0514-58054
Telefon Linda Edling: 0514-58075

Ledningsstöd

Ledningsstödet finns i kommunens hus och arbetar kommunövergripande med ekonomi, den politiska organisationen, personal och rekrytering, kommunikation, utvecklings- och kvalitetsarbete och digitalisering.

Chef för ledningsstöd är kommundirektör Eva Dahl
Telefon: 0514-580 61

Samhällsbyggnadsverksamheten

Samhällsbyggnadsverksamheten ansvarar för att infrastrukturen fungerar som den ska och är med och planerar samt bygger framtidens kommun. Våra medledare ser till att snö röjs, att lokaler städas och att maten blir lagad. Till samhällsbyggnadsverksamheten hör också kultur- och fritidsverksamheten, bibliotek och folkhälsa.

Verksamhetschef är samhällsbyggnadschef Stefan Jansson
Telefon: 0514-581 33

Social verksamhet

Den sociala verksamheten hjälper människor som på grund av ålder, funktionshinder, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd.

Socialtjänsten i Grästorp vill stödja individer och familjer som har behov av stöd, men också lämna plats för att personen som får stöd i så stor utsträckning som möjligt själv ska kunna forma sin tillvaro.

Läs mer om socialtjänstens verksamhet här

Verksamhetschef är Hans Ekensskär.
Telefon: 0514-582 33

Miljö- och byggkontoret

Det är hit du ringer om du till exempel vill köpa en tomt eller bygga ett hus. Miljö- och byggkontoret finns i kommunens reception, Medborgarkontoret i Kommunens Hus. Där tar vi hand om bygglovsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden samt trafikärenden.

Miljö- och byggnämnden lyder under kommunfullmäktige.

Verksamhetschef är samhällsbyggnadschef Stefan Jansson
Telefon: 0514-581 33