Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Här hittar du information om de olika verksamheterna i Grästorps kommun och vilka ansvarsområden de har.

Grästorps kommun har delat in verksamheten i olika områden. Allmän, teknisk, social och bildningsverksamheten, som samtliga lyder under kommunstyrelsen.

Kommunledningsgruppen i Grästorps kommun består av tillförordnad kommundirektör Eva Dahl, socialchef Hans Ekensskär, HR-chef Lena Junhamn, ekonomichef Per Einarsson, skolchef Eva Dahl, samhällsbyggnadschef Stefan Jansson samt tillförordnad kanslichef Emelie Skoglund.

Allmän verksamhet

Den allmänna verksamheten finns i Kommunens hus och arbetar kommunövergripande med bland annat ekonomi, den politiska organisationen, utvecklings- och kvalitetsarbete, kommunikation, kultur, folkhälsa, med mer.

Verksamhetschef är HR-chef Lena Junhamn
Telefon: 0514-581 53

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamheten ansvarar för att infrastrukturen fungerar som den ska och är med och bygger framtidens kommun. Våra medledare ser till att snö röjs, att lokaler städas och att maten blir lagad.

Verksamhetschef är samhällsbyggnadschef Stefan Jansson
Telefon: 0514-581 33

Bildningsverksamheten

Bildningsverksamheten ansvarar för barnomsorg, utbildningen av kommunens barn och unga, bibliotek, och kultur- och fritidsverksamheten.

Läs mer om vad bildningsverksamheten gör

Verksamhetschef är Eva Dahl.
Telefon: 0514-580 61

Social verksamhet

Den sociala verksamheten hjälper människor som på grund av ålder, funktionshinder, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd.

Socialtjänsten i Grästorp vill stödja individer och familjer som har behov av stöd, men också lämna plats för att personen som får stöd i så stor utsträckning som möjligt själv ska kunna forma sin tillvaro.

Läs mer om socialtjänstens verksamhet här

Verksamhetschef är Hans Ekensskär.
Telefon: 0514-582 33

Miljö- och byggkontoret

Det är hit du ringer om du till exempel vill köpa en tomt eller bygga ett hus. Miljö- och byggkontoret finns i kommunens reception, Medborgarkontoret i Kommunens Hus. Där tar vi hand om bygglovsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden samt trafikärenden.

Miljö- och byggnämnden lyder under kommunfullmäktige.

Verksamhetschef är samhällsbyggnadschef Stefan Jansson
Telefon: 0514-581 33