Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Här hittar du information om de olika verksamheterna i Grästorps kommun och vilka ansvarsområden de har.

Grästorps kommun har delat in verksamheten i olika områden. Allmän, teknisk, social och bildningsverksamheten lyder under kommunstyrelsen.

Kommunledningsgruppen i Grästorps kommun består av kommunchef Linda Esseholt Hermansson, socialchef Hans Ekensskär, HR-chef Lena Junhamn, ekonomichef Kaisa Lundqvist, skolchef Eva Dahl, kanslichef Ingrid Everhag och samhällsbyggnadschef Johan Skoglund.

Allmän verksamhet

Den allmänna verksamheten finns i Kommunens Hus och arbetar kommunövergripande med bland annat ekonomi, den politiska organisationen, utveckling- och kvalitetsarbete, kommunikation, kultur, folkhälsa, med mera.

Verksamhetschef är kommunchef Linda Esseholt Hermansson.
Telefon: 0514-580 60


Samhällsbyggnadsverksamheten

Samhällsbyggnadsverksamheten ansvarar för att infrastrukturen fungerar som den ska och är med och bygger framtidens kommun. Våra medledare ser till så snö röjs, att lokaler städas och att maten blir lagad.

Verksamhetschef är Johan Skoglund
Telefon: 0514- 581 39


Bildningsverksamheten

Vi ansvarar för barnomsorg, utbildningen av kommunens barn och unga, bibliotek, och kultur- och fritidsverksamheten.

Läs mer om vad bildningsverksamheten gör:

Verksamhetschef är Eva Dahl.
Telefon: 0514-580 61.


Social verksamhet

Den sociala verksamheter hjälper människor som på grund av ålder, funktionshinder, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd.

Socialtjänsten i Grästorp vill stödja individer och familjer, som har behov av stöd, men också lämna plats för att personen som får stöd i så stor utsträckning som möjligt själv ska kunna forma sin tillvaro.

Läs mer om socialtjänstens verksamhet här

Verksamhetschef är Hans Ekensskär.
Telefon: 0514-582 33


Miljö- och byggkontoret

Det är hit du ringer om du till exempel vill köpa en tomt. Miljö- och byggkontoret finns i kommunens reception, Medborgarkontoret i Kommunens Hus. Där tar vi hand om bygglovsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden och trafikärenden.

Miljö- och byggnämnden lyder under kommunfullmäktige.

Verksamhetschef är Johan Skoglund.
Telefon: 0514-581 39