Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid de allmänna valen.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra, och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna.

Vem som helst kan komma och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden.

Under flertalet av kommunfullmäktiges sammanträden lämnas information om kommunens olika verksamheter.