Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid de allmänna valen.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra, och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna.

Vem som helst kan komma och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden.

Under flertalet av kommunfullmäktiges sammanträden lämnas information om kommunens olika verksamheter.

Kallelser och protokoll

Samtliga kallelser och protokoll till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och byggnämnden hittar du här. Grästorps kommun förbehåller sig rätten att låta bli att publicera uppgifter som riskerar att bryta mot personuppgifts- och/eller sekretessbestämmelser.