Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid de allmänna valen.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra, och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna.

Vem som helst kan komma att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträdena är i allmänhet förlagda till Samlingssalen i Kommunens Hus i Grästorp. Under flertalet av kommunfullmäktiges sammanträden lämnas information om kommunens olika verksamheter.

Kallelser och protokoll

Samtliga kallelser och protokoll till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och byggnämnden hittar du här. Grästorps kommun förbehåller sig rätten att låta bli att publicera uppgifter som riskerar att bryta mot personuppgifts-eller sekretessbestämmelser.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Kontaktuppgifter till och foto på ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.

Namnen på samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2019-2022.