Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Protokoll från nämnderna publiceras så snart de har blivit justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter att sammanträdet har genomförts.

Protokoll från nämnder och utskott som innehåller mycket personuppgifter publiceras inte offentligt men kan begäras ut. Vissa känsliga uppgifter i de publicerade protokollen kan även vara maskerade. Kontakta kommunens kansliavdelning vid begäran av protokoll samt frågor.