Dela sidan på sociala medier

Socialt stöd

Under perioder i livet kan alla drabbas av tillfällen då vi är i behov av stöd och hjälp. Det kan exempelvis gälla missbruk, våld i nära relationer eller någon annan typ av kris. Om de egna resurserna eller det egna nätverket inte räcker till eller helt saknas har kommunen ett yttersta ansvar att dina behov ska bli tillgodosedda.