Dela sidan på sociala medier

Stöd till våldsutövare

Hur har du det i dina relationer?

Utsätter du andra för kränkande beteende?
Har du problem med ilska och aggressioner?

Om du vill ha stöd i en förändring och bor i någon av följande kommuner:
Grästorp, Essunga,Vara, Götene eller Lidköping

Ilska och aggressioner, känslor av vanmakt etc kan ta sig uttryck i våld mot närstående. En definition av våld är:

”Varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.”

Att utöva våld kan vara att skrämma sin partner och/eller barn. Att ge utlopp för sin ilska på sådant sätt att närstående känner sig otrygga, att uttrycka sig kränkande, att inte respektera
partners sexuella integritet och/eller utöva fysiskt våld i form av fasthållande, slag, knuffar eller liknande.

Det kan vara fråga om att nonchalera den andras åsikter, att inte berätta viktiga saker, att ofta påpeka fel och brister, att agera svartsjukt och begränsa den andras frihet.

Att utsätta någon för upprepat nedvärderande beteende är våld.

Att hålla den andra utanför den gemensamma ekonomin eller ta sig rätten att sätta regler i familjen utan samråd med övriga familjemedlemmar.

Att uppträda aggressivt på ett sätt som skrämmer, till exempel genom att slå på saker, eller att prata väldigt högt. Att hota och handgripligen ge sig på den andra eller att använda sig av sexuella handlingar som kränker eller skrämmer.

Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer kränkningar, hot och fysiskt våld far illa och att de behöver stöd och hjälp.

Om du känner igen dig i något av ovanstående och vill ha stöd och hjälp i en förändring kan du kontakta kurator på Rådgivningscentrum i Lidköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 0510-77 12 67 för att boka en besökstid.