Dela sidan på sociala medier

Psykisk ohälsa

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa kan beskrivas som att vardagen känns meningsfull och att vi trivs med livet samt har goda sociala relationer. Psykisk hälsa handlar också om att kunna hantera livets naturliga upp- och nedgångar. Vår förmåga att hantera livets utmaningar påverkas mycket av vårt psykiska mående. Alla mår dåligt ibland, och det är en naturlig del av livet. Oftast går den känslan över men ibland kan vi behöva stöd eller hjälp för att må bättre.

Vad påverkas den psykiska hälsan av?
Den psykiska hälsan påverkas av många saker som exempelvis ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Främja den psykiska hälsan

  • Skapa fler sociala relationer
  • Öka mängden fysisk aktivitet
  • Stärka motståndskraften mot livets prövningar
  • Skapa rutiner för att må bra
  • Prioritera tillräcklig återhämtning och sömn

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa gör det svårt för oss att fungera i vardagen och att känna meningsfullhet. Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen själv eller genom någon närstående.

Psykisk ohälsa är ett samlande begrepp som omfattar dels de olika psykiatriska tillstånden och dels vissa psykiska besvär som inte ger så stora funktionsnedsättningar som vid psykiatriska diagnoser.

1. Psykiska besvär
Kan vara oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter eller kroppsliga symtom som magont och huvudvärk. Dessa kan vara tunga att bära på, särskilt om de är långvariga. Besvären är en reaktion på sådant som hör livet till och behöver inte uppfylla en psykiatrisk diagnos. Besvären går ofta över av sig själv och minskar när situationen förändras eller personen löser problemen eller anpassar sig till dem.

2. Psykiatriska tillstånd
Innebär psykisk ohälsa där det finns behov av att medicinsk diagnos kan eller ska ställas. En kombination av symptom ska ha funnits under en längre tid och tillståndet medför ett hindrande lidande eller att funktionsförmågan försämras i vardagslivet, socialt, i arbete, studier eller andra aktiviteter.

3. Suicid - självmord
Har en tydlig koppling med det psykiatriska tillståndet och även en del kroppsliga sjukdomar. Vid självmord kan det också finnas bakomliggande faktorer av livsvillkor och tillfälligheter, i en andel fall endast sådana och inte psykiatriska tillstånd. Självmord kan ses som en psykologisk olycka där en person i en situation eller under en tid upplever sig inte orka leva när problemen ser olösliga och outhärdliga ut.

Råd och stöd

Det finns hjälp att få
I första hand ska du ta kontakt med din vårdcentral för hjälp. På nedanstående uppgifter kan du också vända dig för råd och stöd.

Skriv tabellbeskrivning här

Barn och ungdom

Vuxen och äldre

Anhörig


  • SPES (Stöd till efterlevande) 020-181800
  • Anhörigas riksförbund 0200-239 500
  • Jourhavande präst ring 112, be att få tala med jourhavande präst.
 

Webbsidor