Dela sidan på sociala medier

Energi- och klimatrådgivning

Ta hjälp av kostnadsfri rådgivning!

Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping har en gemensam energi- och klimatrådgivning. Företag, organisationer och privatpersoner kan kontakta oss för kostnadsfri och opartisk rådgivning inom uppvärmning, förnybar energi, klimatsmart livsstil m.m. Förändringen innebär att man får en bredare kompetens att möta kundernas behov med. Med en stärkt energirådgivning kan arbetet med att nå kommunernas och i förlängningen Sveriges mål för energibesparing och minskad klimatpåverkan uppnås snabbare.

Till skillnad från andra kommunala verksamheter har energirådgivningen ingen myndighetsutövning, ingen tillsyn, ingen besiktning, ingen rapportering, endast rådgivning.

För företag kan ett besök innebära stora besparingsmöjligheter samtidigt som man stärker sin miljöprofil (oftast är det lättare att tjäna pengar på energibesparing än att öka sin omsättning). Organisationer och privatpersoner kan på samma sätt få råd som leder till minskad energiförbrukning och klimatpåverkan.

Kontaktinformation

Har du frågor om energibesparing, uppvärmning, förnybar energi, solceller, elfordon/laddplats?

Kontakta:
Raéd Alwan, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0511-32554
E-post: raed.alwan@skara.se

Har du frågor om klimatpåverkan, klimatsmart livsstil, idéer om samarbetsprojekt etc?

Kontakta:
Camilla Funke, energi- och klimatrådgivare samt ansvarig projektledare (50 %)
Telefon: 0511-32577
E-post: camilla.funke@skara.se

Solpanelinstallation

Råd på vägen - inga beslut

Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Bygga nytt eller renovera

Låga driftkostnader för lokaler och boende betalar sig snabbt. Ni som ska bygga nytt, bygga ut eller renovera kan tjäna på att höra av er vid projekteringen så att ni får ett energieffektivt boende för framtiden.

Låna en energimätare

I samarbete med biblioteket i Skara har du möjlighet att med ditt lånekort låna hem en energimätare för att mäta din totala elförbrukning. I realtid kan man se sin förbrukning. Stäng av en apparat och se förbrukningen minska. Man kan även se dygns-, vecko- och månadsförbrukning.

Solenergi och fördjupad rådgivning

Från första januari 2018 får privatpersoner och företag 20 procent i bidrag på total investering för installation av en solcellsanläggning. Solceller ger dig billig och ren energi under lång tid. Inget elbolag kan höja priset på din egenproducerade el. Solfångare till värme och varmvatten är också en god affär i kombination med bioenergi eller värmepump. Här kan du läsa mer om solenergi.

Man kan även lagra sin producerade solel i ett batterilager. För detta finns ett bidrag på 60 procent.

Även 2020 satsar vi på att främja utbyggnaden av solenergi. Håll utkik efter uppdateringar eller gå in på Facebooksidan ”Energirådgivning västra Skaraborg” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läs mer.

Kommunens eget arbete

Grästorps kommun arbetar med energieffektivisering i den egna verksamheten. När kommunen köper el och gör ett miljöval ökar efterfrågan på förnybar el från vind- eller vattenkraft.

Ju mer el som produceras från förnybara källor, desto mindre behöver på sikt produceras från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol. Genom kommunens miljöval påverkar vi alltså den totala elmixen.

Målen för det strategiska miljöarbetet går att läsa i kommunens Utvecklingsplan under styrande dokument.