Dela sidan på sociala medier

Energi- och klimatrådgivning

Från den första januari 2017 har Skara, Götene, Vara, Essunga och Grästorp gemensam energi- och klimatrådgivning. Företag, organisationer och privatpersoner kan kontakta Camilla Funke för rådgivning.

Förändringen innebär att kommuninvånarna skall få en bredare kompetens inom området. Med en stärkt energirådgivning kan arbetet med att nå kommunernas och Sveriges mål för energibesparing uppnås snabbare.

För företag kan ett besök innebära stora besparingsmöjligheter samtidigt som man stärker sin miljöprofil (Oftast är det lättare att tjäna pengar på energibesparing än att öka sin omsättning). Organisationer och privatpersoner kan på samma sätt få råd som leder till minskad energiförbrukning.

Råd på vägen - inga beslut

Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Bygga nytt eller renovera

Låga driftkostnader för lokaler och boende betalar sig snabbt. Ni som ska bygga nytt, bygga ut eller renovera kan tjäna på att höra av er vid projekteringen så att ni får ett energieffektivt boende för framtiden.

Låna en energimätare

I samarbete med biblioteket i Skara har du möjlighet att med ditt lånekort låna hem en energimätare för att mäta din totala elförbrukning. I realtid kan man se sin förbrukning. Stäng av en apparat och se förbrukningen minska. Man kan även se dygns-, vecko- och månadsförbrukning.

Solenergi

Som privatperson kan du få 20 % i bidrag när du sätter upp en solcellsanläggning. Solceller ger dig billig och ren energi under lång tid. Inget elbolag kan höja priset på din egenproducerade el. Solfångare till värme och varmvatten är också en god affär i kombination med bioenergi eller värmepump.

Bygglovsfritt

I de flesta fall är det bygglovsfritt att sätta upp solfångare och solceller.

Nedan finns lite samlad energi- och klimatinformation samt länkar till externa sidor i ämnet.

Grästorp kommuns klimatstrategi och energiplan

För perioden 2008-2020 ska som medelvärde utsläppen av växthusgaser minska med 20 procent i förhållande till 2006.

Tre strategiska områden:

  1. Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, och vind.
  2. Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler.
  3. Effektiva miljöanpassade transporter.

Så sparar du energi

Tips på hur du sparar energi finns på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens eget arbete

Grästorps kommun arbetar med energieffektivisering i den egna verksamheten. När kommunen köper el och gör ett miljöval ökar efterfrågan på förnybar el från vind- eller vattenkraft.

Ju mer el som produceras från förnybara källor, desto mindre behöver på sikt produceras från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol. Genom kommunens miljöval påverkar vi alltså den totala elmixen.