Dela sidan på sociala medier

Snabba Cash

Projektet Snabba Cash finns för att göra det möjligt för ungdomar som är mellan 13-24 år och bor i Grästorps kommun att genomföra nytänkande idéer.

Helst ska det vara projekt som bygger på ungas delaktighet, eget skapande och förmåga att nå grupper som annars inte brukar delta i kulturell verksamhet.

Projekten ska gärna vara om något som saknas i kommunen och främjar kultur- och fritidslivet för de unga. Projekten ska vara öppna för allmänheten.

Det kallas Snabba Cash för att ansökan hanteras snabbt och inom en månad från att man lämnat in ansökan får man besked om ansökan är beviljad eller inte.

Ungdomarna kan ansöka om allt ifrån några hundralappar och uppåt. Det är budgeten för projektet och kvaliteten på idén som avgör om projektet blir beviljat eller inte.

Vad kan du göra för projekt?

  • Det ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten, som till exempel en konsert, en modevisning eller en publicering av en bok som går att låna på biblioteket.
  • Projektet måste drivas av den som ansöker om Snabba Cash och den personen ska också vara mellan 13-24 år.
  • Projektet bedrivs idéellt, vilket betyder att du inte kan få någon ersättning för den tiden som du lägger ner på att jobba med projektet.
  • Ett projekt kan beviljas bidrag för en period upp till ett år i taget och under högst två år.

Så här ansöker du!

Det är ganska enkelt att ansöka om Snabba cash. Ansökningar behandlas löpande under året och bör lämnas in senast tre månader före tänkt projektstart.

Ansökan finns som e-tjänst och du ansöker här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


K-pengar

K-pengar är ytterligare ett kulturstöd för dig mellan 13 och 30 år som är boende i Västra Götaland:

https://www.kulturungdom.se/kpengar/om-kpengar Länk till annan webbplats.