Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

Detta är Grästorps kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslag kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2024-05-07

Instans: Kommunfullmäktige, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-07

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-08 till och med 2024-05-30

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Izabel Flood

Anslag bildningsutvecklingsutskottet sammanträde
2024-05-07

Instans: Bildningsutvecklingsutskottet, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-07

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-08 till och med 2024-05-30

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Anslag sociala myndighetsnämndens sammanträde
2024-05-08

Instans: Sociala myndighetsnämnden, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-08

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-08 till och med 2024-05-30

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Anslag socialutvecklingsutskottets sammanträde
2024-05-08

Instans: Socialutvecklingsutskottet, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-08

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-08 till och med 2024-05-30

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Anslag samhällsutvecklingsutskottets sammanträde 2024-05-06

Instans: Samhällsutvecklingsutskottet, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-08

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-08 till och med 2024-05-30

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Emelie Skoglund

Anslag valberedningens sammanträde 2024-05-20

Instans: Valberedningen, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-20

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-20 till och med 2024-06-10

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Emelie Skoglund

Anslag kommunstyrelsens fondsammanträde,
Stiftelse Grästorps kommuns skolsamfond,
2024-05-29

Instans: Kommunstyrelsen, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-29

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-30 till och med 2024-06-20

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Anslag kommunstyrelsens fondsammanträde,
Stiftelse Ester och Sigfrid Johanssons minnesfond,
2024-05-29

Instans: Kommunstyrelsen, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-29

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-30 till och med 2024-06-20

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Anslag kommunstyrelsens fondsammanträde,
Stiftelse Syskonen Bengtssons donationsfond,
2024-05-29

Instans: Kommunstyrelsen, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-05-29

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-05-30 till och med 2024-06-20

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer på sidan om att överklaga beslut.

Vart vänder jag mig?

Vill du överklaga ett beslut eller har en synpunkt till ett samråd? Maila till kommun@grastorp.se.