Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

Detta är Grästorps kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2024-01-22

Instans: Samhällsutvecklingsutskottet, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-01-22

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-01-25 till och med 2024-02-15

Protokollets förvaringsplats: Digitalt i Evolution

Sekreterare: Emelie Skoglund

Länk till protokoll: Kallelser och protokoll

Revisionens sammanträde 2024-01-29

Instans: Revisionen, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-01-29

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-01-29 till och med 2024-02-19

Protokollets förvaringsplats: Digitalt i Evolution

Sekreterare: Emelie Skoglund

Länk till protokoll: Kallelser och protokoll

Anslag revisionens sammanträde 2024-02-06

Instans: Revisionen, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-06

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-09 till och med 2024-03-01

Protokollets förvaringsplats: Digitalt i Evolution

Anslag kommunstyrelsens sammanträde
2024-02-07

Instans: Kommunstyrelsen, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-07

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-07 till och med 2024-02-29

Protokollets förvaringsplats: Digitalt i Evolution

Sekreterare: Izabel Flood

Länk till protokoll: Kallelser och protokoll

Anslag miljö- och byggnämndens sammanträde 2024-02-08

Instans: Miljö- och byggnämnden, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-08

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-08 till och med 2024-02-29

Protokollets förvaringsplats: Digitalt i Evolution

Sekreterare: Emelie Skoglund

Länk till protokoll: Kallelser och protokoll

Anslag samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
2024-02-13

Instans: Samhällsutvecklingsutskottet, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-12

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-13 till och med 2024-03-05

Protokollets förvaringsplats: Digitalt i Evolution

Sekreterare: Emelie Skoglund

Länk till protokoll: Kallelser och protokoll

Anslag sociala myndighetsnämndens sammanträde
2024-02-14

Instans: Sociala myndighetsnämnden, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-14

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-15 till och med 2024-03-07

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Anslag kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2024-02-13

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-13

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-14 till och med 2024-03-06

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Izabel Flood

Anslag bildningsutvecklingsutskottets sammanträde 2024-02-13

Instans: Bildningsutvecklingsutskottet, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-13

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-17 till och med 2024-03-09

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin


Anslag socialutvecklingsutskottets sammanträde
2024-02-14

Instans: Socialutvecklingsutskottet, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-14

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-20 till och med 2024-03-12

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Veronica Wallin

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Kungörelse

Granskning av Grästorps översiktsplan, ÖP2045

Granskning av den nya kommunövergripande översiktsplanen, ÖP2045, har godkänts av kommunstyrelsen den 7 februari 2024. Ett första förslag av den nya översiktsplanen var ute på samråd mellan den 13 oktober – 24 november 2023. Under samrådstiden hölls två fysiska informationsträffar; ett i Kulturhuset och ett i Hyringa-Längnum bygdegård där planen presenterades och där det fanns möjlighet att ställa frågor.

Under samrådstiden lämnades synpunkter in av flera parter. Grästorps kommun presenterar nu ett bearbetat förslag, en granskningshandling. Till granskningshandlingen biläggs en hållbarhetsbedömning där ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av planförslaget beskrivs, samt en samrådsredogörelse där de inskickade synpunkterna redogörs för och besvaras.

Granskningstiden pågår 10 februari – 10 april 2024.

ÖP2045 med hållbarhetsbedömning, samrådsredogörelse samt planförslaget finns att läsa digitalt via www.grastorp.se/OP2045 och i utskrivet format på medborgarkontoret i Kommunens hus samt i biblioteket, Kulturhuset.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligen under granskningstiden. Det kan man göra digitalt direkt på webbsidan för översiktsplanen, på sista kapitlet ”Lämna din synpunkt”.

Synpunkter kan också skickas via brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Jon Jespersgatan 28, 467 80, Grästorp. Ange ”synpunkt översiktsplan”. Det går också bra att maila in synpunkter till kommun@grastorp.se. Döp mailet till ”synpunkt översiktsplan”.

Kallelse kommunfullmäktige 2024-02-26

Anslag kommunfullmäktige sammanträde 2024-02-26

Instans: Kommunfullmäktige, Grästorps kommun

Typ av tillkännagivande: Justerat protokoll

Datum för sammanträdet: 2024-02-26

Tillkännagivandet publiceras: Från 2024-02-27 till och med 2024-03-20

Protokollets förvaringsplats: Medborgarkontoret, Kommunens hus

Sekreterare: Izabel Flood

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer på sidan om att överklaga beslut.

Vart vänder jag mig?

Vill du överklaga ett beslut eller har en synpunkt till ett samråd? Maila till kommun@grastorp.se.