Dela sidan på sociala medier

Barn, unga och familj

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämndens ansvar regleras i socialtjänstlagen.

Stöd till barn och ungdomar

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer som till exempel i samband med missbruksproblem eller problem i familjerelationer. Vi har samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd vid olika frågor på följande sidor:

Stöd till barn och unga

Telefonnummer i akuta lägen

Verksamheter till hjälp och stöd Öppnas i nytt fönster.

Stöd till föräldrar

Som förälder ställs man ibland inför olika problem bland annat vad gäller relationsfrågor och olika ekonomiska frågor. Kommunen kan erbjuda olika insatser till stöd i ditt föräldraskap.

Läs mer om familjerådgivning

Läs mer om ekonomiskt bistånd

Stöd till familj

Vart kan du vända dig?

Känner du dig osäker över vilken hjälp du behöver eller vart du ska vända dig är du välkommen att kontakta Socialtjänstens myndighetsenhet. Vissa insatser kräver ett beslut från Socialtjänsten och då även en utredning.

Ring först för att få tid för besök hos en socialsekreterare.

Besöksadress
Kommunens Hus
Jon Jespersgatan 28

Postadress
Grästorps Kommun
Social verksamhet
467 80 GRÄSTORP