Dela sidan på sociala medier

Familjerådgivning

Familjerådgivning för dig som bor i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara eller Vara.

Vi erbjuder samtal på plats i våra lokaler men det finns också möjlighet till videosamtal eller telefonsamtal.

Vilka vänder sig till oss?

Du som är vuxen och har problem i relationen med din partner eller problem inom familjen, kan vända dig till familjerådgivningen. På familjerådgivningen arbetar vi med rådgivning, samtalsstöd och bearbetning vid relationskriser i par och familjer.

Ni kan få hjälp med att utveckla er relation: förstå samspelet, lyssna på och tala med varandra på ett konstruktivt sätt och därigenom finna nya möjligheter att lösa problem och konflikter.

Så här kan det vara:

 • Det är svårt att prata med varandra
 • Ni tycker att ni grälar för ofta eller relationen har tystnat
 • Känslorna har förändrats
 • Någon av er har träffat en annan
 • Ni funderar på att skiljas
 • Svårigheter i ert sexuella samliv
 • Det är svårt att få den ombildade familjen att fungera
 • Det är svårt att komma överens i relationen till vuxna syskon eller svärföräldrar

Vilka är vi?

Vi som arbetar på familjerådgivningen är socionomer med psykologisk vidareutbildning. All personal har absolut sekretess. Familjerådgivarna för inga journaler.

Besöket kostar 100 kronor och betalas kontant eller med swish. Det är möjligt för er att vara anonyma.

Besöksadress

Fabriksgatan 4 Lidköping, entré 2, plan 2. (Gå in genom blå porten och ta höger)

Boka, avboka eller ändra tid

Här bokar du tid till familjerådgivningen Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa till oss för tidsbokning 0510-77 08 78. Vi har telefontid måndag, onsdag och fredag 10.15-11.30.

Övrig tid kan ni lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi har möjlighet.

Information på andra språk

Vi har möjlighet att boka tolk till besöken. Ange behov samt språk vid tidsbokningen.

Tips för att vårda din relation

De fem magiska timmarna

När ni skiljs på morgonen

Se till att du tar reda på åtminstone en sak som din partner ska göra innan ni tar avsked från varandra. Det kan handla om allt från ett viktigt möte till ett besök hos tandläkaren eller ett föräldramöte. Tidsåtgång: 2 minuter om dagen * 5 arbetsdagar = 10 minuter

När ni träffas igen på kvällen

Ordna utrymme för ett avstressande samtal vid dagens slut, där ni båda får utrymme till att klaga, gnälla eller tala om det som varit bra under dagen. Allt från kollegor eller chefer, lunchen eller föräldramötet – den andra lyssnar och stöttar. Här tar man upp alla problem utanför förhållandet men också dagens händelser i stort och smått. Tidsåtgång: 20 min * 5 dagar = 1 timme och 40 minuter.

Visa varandra uppskattning

Ta tillvara på tillfällen som finns varje dag att visa hur mycket du värdesätter och uppskattar din partner. Tidsåtgång: 5 minuter * 7 dagar = 35 minuter

Ömhetsbetygelser

Rör vid varandra, kramas, kyss, och smek varandra. Säg god natt till varandra på ett ömt sätt. Låt det visa att alla små irritationsmoment som funnits under dagen nu är borta och att ni förlåtit vad som finns att förlåta. Tidsåtgång: 5 minuter * 7 dagar = 35 minuter

Träff på tu man hand

Se till att få en stunds avspänt umgänge utan krav och plikter där ni kan få rå om varandra. Passa på att ta upp lösa trådar. Visa intresse och uppmärksamhet mot varandra. Fundera över lämpliga frågor att ställa till din partner. Funderar du fortfarande på att tapetsera om i sovrummet? Har har det gått med löneförhandlingarna på jobbet? Var tycker du att vi ska åka på semester? Tidsåtgång: 2 timmar* 1 dag i veckan = 2 timmar.

Total slutsumma är 5 timmar!

Som ni ser behövs det varken mycket mer tid eller större omställning för att göra det här till nya vanor i ert dagliga liv. Ändå kan de här förändringarna göra en betydande skillnad för harmonin i ert förhållande.

Livet tillsammans - som par och föräldrar

Livet tillsammans – som par och föräldrar

Att bli förälder och bilda familj

Att få barn är en av de största händelserna i livet. En ny liten individ ska välkomnas och tas om hand. Man utvecklas från att vara en egen individ till att också bli förälder. Glädjen i att lära känna sitt barn, förstå barnets signaler och svara an på dess behov av närhet, tröst och omsorg är en viktig del i anknytningsprocessen. Anknytning är det känslomässiga band som utvecklas i samspelet mellan barn och förälder, där barnets behov är i centrum. Det här pågår parallellt med att paret skapar nya rutiner för vardagslivet. Parrelationen utvecklas till att också bli en föräldrarelation. Denna omställning behöver få ta tid och som par kan man reagera och hantera detta på olika sätt.

Parrelationen utmanas då man ofta har olika behov samtidigt, kanske upplever man att tiden inte räcker till på samma sätt som tidigare. Det kan vara svårt att kommunicera, bibehålla närhet och känsla av samhörighet. Om det finns fler barn i familjen omfattas de också av förändringen. Deras behov, känslor och reaktioner behöver mötas och tas om hand av föräldrarna. I denna omställning förändras och utvecklas även relationen till de egna föräldrarna, svärföräldrarna, syskon och vänner.

Vi bär alla med oss olika erfarenheter och föreställningar in i relationen och i skapandet av den nya familjen.

Vad har ni med er för erfarenheter och föreställningar?

Hur tror ni att det påverkar er relation?

Tid tillsammans

Som nyblivna föräldrar kan det vara en utmaning att få tid tillsammans som par. Det kan upplevas som om all ledig tid går åt till att laga mat, städa, tvätta, mata, byta på och natta barnen. Det kan kännas vardagligt, enformigt och trist. Det är då viktigt att fråga sig vad man tycker om att göra tillsammans. Det behöver inte alltid vara de stora sakerna som kostar mycket och tar mycket tid. Det har betydelse hur vi fångar de små stunderna i vardagen. De korta mötena från dagens första godmorgon till kvällens sista godnatt och alla de små mötena däremellan.

Fortsätt att vara nyfikna på varandra, boka in tid med varandra.

När har ni tid för varandra?

Om inte, var ifrån ska ni ta den tiden?

När har ni roligt ihop?

Kärlek och närhet i parrelation

En kärleksrelation behöver alltid vårdas och tas om hand. Vi har alla behov av att känna oss älskade, betydelsefulla och bekräftade av vår partner. Beröm och uppskattning ger kärleken näring och får den att växa. Under förälskelsen är vi mycket uppmuntrande mot varandra. Men så småningom finns risk att vi börjar ta varandra för givet. Vi kan i viss utsträckning välja om vi ska se de positiva eller negativa sidorna hos varandra.

Vi människor har olika sätt att visa och ta emot kärlek, man kan säga att vi har olika kärleksspråk. Det som får oss att känna oss älskade kan skilja sig åt från person till person. Olika sätt att visa kärlek kan vara genom fysisk beröring, tid tillsammans, tjänster, bekräftande ord och gåvor.

Hur visar du din partner kärlek?

Hur vill du att din partner visar dig kärlek?

Genom att sätta ord på era känslor, tankar och behov samt att våga berätta för varandra vad ni behöver så underlättar ni förståelsen för varandra.

Berätta vad ni uppskattar och värdesätter hos varandra? Vilka egenskaper uppskattar du mest hos din partner? Vad är det som han eller hon gör som får din kärlek att växa? Det kan vara bra att känna till så att ni kan fortsätta glädja varandra.

Graviditet, förlossning och amning innebär stora omställningar både psykiskt och fysiskt. Omställningen påverkar båda föräldrarna. Ibland kan det vara svårt att hitta tillbaka till närhet och sexualitet efter att ha fått barn. Lusten kan komma och gå i olika perioder i livet. Det är okej. Samtidigt är det bra att inte tappa bort den vuxna kärleksrelationen där närhet och intimitet finns med. Det allra viktigaste är att våga prata med varandra om förväntningar och olika behov i livets olika faser.

Samarbete och delat ansvar

Många par upplever att de hade ett ganska jämställt förhållande innan de fick barn. När barnet kommer blir de praktiska uppgifterna fler. Då kan arbetsbelastningen lätt bli ojämn. Det kan också vara så att skillnader som tidigare inte märkts blir synliga. Ibland rullar livet på lite för fort, vi kan behöva stanna upp och reflektera över hur vi vill ha det tillsammans i familjelivet.

Hur ska vi fördela ansvaret för barnen, hemmet och ekonomi? Hur vill vi fördela och använda vår tid? Hur ska vi prioritera? Hur fattar vi gemensamma beslut?

Genom att prata om vilka förväntningar vi har på oss själva och varandra stärks relationen och risken att vi fastnar i roller vi inte trivs med minskar.

Kommunikation

Kommunikation är så mycket mer än bara ord, exempelvis kroppsspråk, röstläge och ansiktsmimik. Hur mycket vi än älskar varandra så kan vi inte läsa varandras tankar. Vi behöver hjälpa varandra genom att berätta vad vi känner, tänker och behöver. En god kommunikation underlättas av att båda, med jag-budskap, förmedlar vad vi känner och behöver. Till exempel är det bättre att säga "Jag känner mig ensam när du inte hör av dig" istället för att säga "Du hör aldrig av dig”. När vi delar med oss av våra känslor och behov har det betydelse hur vi blir mottagna. Det behöver finnas en tillit till att båda vill lyssna på varandra och att det ges utrymme åt bådas upplevelser även när vi tycker olika.

Hur visar du att du lyssnar och är intresserad av din partner?

För de flesta småbarnsföräldrar tillhör det vardagen att inte få sova så mycket och inte alltid hinna att äta ordentligt. Tröttheten kan påverka irritationsnivån i familjen och de vuxnas förmåga att kommunicera och att lösa konflikter. En del får "kortare stubin", andra tystnar och drar sig undan. Att det uppstår konflikter är inte ett tecken på att man inte älskar varandra längre eller att man inte passar ihop. Däremot har det betydelse hur man hanterar konflikterna. Att ta initiativ till försoning och kanske också be om förlåtelse hjälper till att närma sig varandra i en konflikt. Att känna sig förstådd och att förstå ger en känsla av närhet som stärker relationen och teamkänslan. Föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö.

Familjerådgivningen

Ibland kan det vara svårt att på egen hand komma vidare ur låsta lägen, då kan familjerådgivningen vara till god hjälp.

Ett samtal på familjerådgivningen kan ge en möjlighet att:

 • lyssna och tala med varandra på ett bättre sätt
 • förstå och acceptera sig själv, sin partner och relationen
 • bevara fysisk och känslomässig närhet
 • inte glömma bort varandra som par, när fokus naturligt förändras till föräldraskapet och barnet
 • som par och förälder hitta sina nya roller och stödja varandra att utvecklas tillsammans i familjen

Att boka en tid på familjerådgivningen kan ses som en kärlekshandling i sig och ett led i viljan att möta och förstå varandra.