Dela sidan på sociala medier

Familjehuset Agera 

När ombyggnationen i Kommunens hus är klar kommer ett familjecentrum stå färdigt i Grästorps kommun! Syftet är att flera olika professioner som barnhälsovården, socialtjänsten, barnhälsovårdpsykolog samt öppna förskolan samlas under en och samma enhet.

Syftet är öka och stärka samverkan mellan olika professioner, vilket genererar förstärkt stöd till familjer. Redan nu har samverkan mellan professionerna startat och snart hoppas vi att lokalen står klar så alla professioner kan samlas under samma tak!

Utökat hembesöksprogram
Nyblivna föräldrar i Grästorps kommun erbjuds från och med hösten 2017 utökade hembesök. I barnhälsovårdsprogrammet ingår två hembesök av sjuksköterska från barnhälsovården. I det utökade programmet kommer fyra hembesök erbjudas, där både sjuksköterskan från barnhälsovården och familjebehandlaren från socialtjänsten deltar.

Syftet med de extra hembesöken är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap för att förbättra barnens fysiska och psykiska hälsa på kort och lång sikt. Föräldrarnas frågor står i fokus vid hembesöken. Hembesöken kommer även innehålla olika tema som till exempel anknytning, mat och matvanor, språkutveckling, egenvård samt föräldrarollen. Det utökade hembesöksprogrammet kommer medföra mer tid med familjerna, dessutom på deras hemmaplan!

Föräldracoachning
Ofta ses det som en självklarhet att vara förälder samtidigt som det är en av de mest krävande uppgifter som man kan ha. Ibland behöver man stöd som förälder, ovasett hur gamla barnen är. Vi möter dig som förälder tillsammans med hela eller delar av din familj eller tillsammans med någon annan som du tycker är viktig.

Vi vänder oss till familjer med barn 0-18 år och erbjuder fem samtal där ingen dokumentation sker. Om du därefter vill har fortsatt stöd hjäler vi dig att komma i kontakt med socialtjänsten.

Utökade föräldragruppsträffar
I Grästorps kommun kommer alla barnfamiljer erbjudas utökade föräldragruppsträffar.

Tidigare har gruppträffar erbjudits till familjer med barn 0-1 år. Nu utökas föräldragruppsträffarna med träffar även när barnen är 2,5 år samt 5,5 år.
Syftet är att utöka stödet till barnfamiljer. Föräldragruppsträffarna kommer innehålla olika teman som till exempel anknytning, språkutveckling samt trots och bemötande av beteenden.

Vid föräldragruppsträffarna kommer sjuksköterskor från barnhälsovården, familjebehandlare från socialtjänsten, psykologer, Team Agera och skolsköterskor delta.