Dela sidan på sociala medier

Familjehuset Agera 

Familjehuset Agera samordnar och stärker ett hälsofrämjande arbete och erbjuder förebyggande stöd till familjer i Grästorp. Verksamheten verkar för att öka och stärka samverkan mellan olika professioner såsom socialtjänst, öppen förskola, BHV, folktandvård och skola.

Familjehuset Agera

I Familjehuset Agera kan man få träffa en föräldracoach 3-5 gånger för stödjande och rådgivande samtal. Samtalen har olika fokus beroende på hur man som förälder upplever din situation och det är föräldern som bestämmer vad samtalen ska handla om. Ofta ses det som en självklarhet att vara förälder samtidigt som det är en av de mest krävande uppgifter som man kan ha. Ibland behöver man stöd som förälder, oavsett hur gamla barnen är. Vi möter dig som förälder tillsammans med hela eller delar av din familj eller tillsammans med någon annan som du tycker är viktig.

Vi vänder oss till familjer med barn 0-18 år och erbjuder fem samtal där ingen dokumentation sker. Om du därefter vill har fortsatt stöd hjälper vi dig att komma i kontakt med socialtjänsten.

Öppna förskolan

Till den Öppna Förskolan är man välkommen tillsammans med sitt barn 0-6 år. Hit kan man komma för att träffa andra familjer, fika och prata tillsammans. Barnet får möjlighet att träffa andra barn och ägna sig åt olika aktiviteter.

Utökat hembesöksprogram

Nyblivna föräldrar i Grästorps kommun erbjuds utökade hembesök. I barnhälsovårds-programmet ingår två hembesök av sjuksköterska från barnhälsovården. I det utökade programmet kommer tre hembesök erbjudas, där både sjuksköterskan från barnhälsovården och familjebehandlaren från socialtjänsten deltar.

Syftet med de extra hembesöken är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap för att förbättra barnens fysiska och psykiska hälsa på kort och lång sikt. Föräldrarnas frågor står i fokus vid hembesöken. Hembesöken kommer även innehålla olika tema som till exempel anknytning, mat och matvanor, språkutveckling, egenvård samt föräldrarollen. Det utökade hembesöksprogrammet kommer medföra mer tid med familjerna, dessutom på deras hemmaplan!

Utökade föräldragruppsträffar

I Grästorps kommun kommer alla barnfamiljer erbjudas utökade föräldragruppsträffar.
när barnet är ca 0-6 månader. Syftet är att utöka stödet till barnfamiljer. Föräldragruppsträffarna kommer innehålla olika teman som till exempel anknytning, språkutveckling samt trots och bemötande av beteenden. Även pappagrupper erbjuds.

Vid föräldragruppsträffarna kommer sjuksköterskor från barnhälsovården, familjebehandlare från socialtjänsten att delta.