Dela sidan på sociala medier

Familjehuset Agera 

Familjehuset Agera samordnar och stärker ett hälsofrämjande arbete och erbjuder förebyggande stöd till familjer i Grästorp. Verksamheten verkar för att öka och stärka samverkan mellan olika professioner såsom socialtjänst, öppen förskola, BHV, folktandvård och skola.

Öppna förskolan

Den öppna förskolan är en gratis mötesplats för barn och vuxna. Här kan du och ditt barn i åldern 0–6 år leka och träffa andra barn och vuxna. Du behöver inte anmäla dig innan och du bestämmer själv hur länge och ofta du vill besöka öppna förskolan.

På öppna förskolan finns det möjlighet att leka, måla, sjunga, läsa med mera. Ibland har vi föräldrastödjande föreläsningar, kurser eller gör utflykter tillsammans. Som förälder ansvarar du för ditt eller dina barn och deltar själv i verksamheten.

Läs mer om den öppna förskolan och verksamhetens öppettider här

Föräldrarådgivning

På Familjehuset Agera kan du träffa en familjebehandlare för stödjande och rådgivande samtal. Ofta ses det som en självklarhet att vara förälder samtidigt som det är en av de mest krävande uppgifter som man kan ha. Ibland behöver man stöd som förälder, oavsett hur gamla barnen är. Samtalen har olika fokus det är du som förälder som bestämmer vad samtalen ska handla om. Vi möter dig som förälder tillsammans med hela eller delar av din familj eller tillsammans med någon annan som du tycker är viktig.

Vi vänder oss till familjer med barn 0-18 år och erbjuder upp till fem samtal där ingen dokumentation sker. Om du därefter vill ha fortsatt stöd hjälper vi dig att komma i kontakt med socialsekreterare.

Utökat hembesöksprogram

Nyblivna föräldrar i Grästorps kommun erbjuds ett utökat hembesöksprogram. I vanliga fall ingår två hembesök av BHV-sjuksköterska. I det utökade programmet erbjuds tre hembesök, där BHV-sjuksköterskan deltar på tre och familjebehandlaren från socialtjänsten deltar på två.

Syftet med de extra hembesöken är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Föräldrarnas frågor står i fokus vid hembesöken. Hembesöken innehåller olika tema som till exempel anknytning, mat och matvanor, språkutveckling, egenvård samt föräldrarollen. Det utökade hembesöksprogrammet medför mer tid med familjerna, dessutom på deras hemmaplan!

Föräldragruppsträffar

I Grästorps kommun erbjuds alla barnfamiljer föräldragruppsträffar när barnet är ca 0-6 månader. Syftet är att utöka stödet till barnfamiljer. Föräldragruppsträffarna innehåller olika teman som till exempel anknytning, språkutveckling. Träffarna startar med spädbarnsmassage för den som önskar delta. Vid föräldragruppsträffarna deltar sjuksköterskor från barnhälsovården och familjebehandlare från socialtjänsten.