Dela sidan på sociala medier

Familjehuset Agera 

Familjehuset Agera samordnar och stärker ett hälsofrämjande arbete och erbjuder förebyggande stöd till familjer i Grästorp. Verksamheten verkar för att öka och stärka samverkan mellan olika professioner såsom socialtjänst, öppen förskola, BHV, folktandvård och skola.

Familjehuset Agera

Ofta ses det som en självklarhet att vara förälder samtidigt som det är en av de mest krävande uppgifter som man kan ha. Ibland behöver man stöd som förälder, oavsett hur gamla barnen är.

I Familjehuset Agera kan du träffa en familjebehandlare för stödjande och rådgivande samtal. Samtalen har olika fokus det är du som förälder som bestämmer vad samtalen ska handla om. Vi möter dig som förälder tillsammans med hela eller delar av din familj eller tillsammans med någon annan som du tycker är viktig.

Vi vänder oss till familjer med barn 0-18 år och erbjuder upp till fem samtal där ingen dokumentation sker. Om du därefter vill ha fortsatt stöd hjälper vi dig att komma i kontakt med socialsekreterare.

Öppna förskolan

Till den Öppna Förskolan är du välkommen tillsammans med ditt barn 0-6 år. Hit kan ni komma för att träffa andra familjer, fika, leka och prata tillsammans. Vid ett tillfälle per månad erbjuds pappa öppen förskola.

Utökat hembesöksprogram

Nyblivna föräldrar i Grästorps kommun erbjuds ett utökat hembesöksprogram. I vanliga fall ingår två hembesök av BHV-sjuksköterska. I det utökade programmet erbjuds tre hembesök, där BHV-sjuksköterskan deltar på tre och familjebehandlaren från socialtjänsten deltar på två.

Syftet med de extra hembesöken är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Föräldrarnas frågor står i fokus vid hembesöken. Hembesöken innehåller olika tema som till exempel anknytning, mat och matvanor, språkutveckling, egenvård samt föräldrarollen. Det utökade hembesöksprogrammet medför mer tid med familjerna, dessutom på deras hemmaplan!

Utökade föräldragruppsträffare

I Grästorps kommun erbjuds alla barnfamiljer utökade föräldragruppsträffar när barnet är ca 0-6 månader. Syftet är att utöka stödet till barnfamiljer. Föräldragruppsträffarna innehåller olika teman som till exempel anknytning, språkutveckling. Träffarna startar med spädbarnsmassage för den som önskar delta.

Vid föräldragruppsträffarna kommer sjuksköterskor från barnhälsovården, familjebehandlare från socialtjänsten att delta.