Dela sidan på sociala medier

Föräldrautbildningar

Här kan du läsa mer om de föräldrautbildningar vi erbjuder i Grästorps kommun.

Som förälder ställs vi inför olika utmaningar och ibland har vi svårt att veta hur vi ska hantera dem. Problemen som vi möter varierar, beroende på barnens ålder och utvecklingsnivå.

Våra föräldrakurser riktar sig till föräldrar med barn/ungdomar i ålder 0 till 18 år. Programmen syftar till att skapa ett varmt samspel och en god kommunikation mellan barn/ungdom och föräldrar.

ABC - Alla Barn I Centrum

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap

Det är fantastiskt att vara förälder och ibland även en utmaning. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur får vi tid för härligt umgänge med våra barn? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? En sak är säker - ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Gruppträffar

ABC består av fyra träffar som har olika teman och leds av utbildade gruppledare. Vi tar del av varandras erfarenheter och aktuell forskning. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar. Mellan träffarna övar vi på det vi lärt oss. Teman för träffarna är:

Träff 1: Visa kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Träff 2: Vara med
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?

Träff 3: Visa vägen
Hur kan vi tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan vi hantera ilska?

Träff 4: Välja strider
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Denna träff handlar om hur ABC kan användas i vardagen.

Återträff:
En tid efter kursen ses vi igen. Då pratar vi om hur kursen bidragit till en vardag med färre konflikter. Vi gör även en kort fördjupning inom ett aktuellt tema.

Vi träffas på kvällstid och varje träff är 2,5 timmar. Vi ser helst att båda föräldrarna deltar men detta inte är möjligt så vill vi att det är samma förälder som deltar på alla träffarna. "Bonusföräldrar" är också välkomna! Deltagandet är kostnadsfritt. Vi registrerar ingen och för inga journaler.

Vi tar emot intresseanmälningar löpande och kontaktar dig när en ny gruppstart är aktuell.

KOMET 3-11 år

KOMET, KOmmunikationsMETod, 3–11 år är strukturerade gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans. Träffarna riktar sig till föräldrar, som har barn mellan tre och elva år, som upplever att det är mycket bråk, tjat och konflikter hemma.

Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I en Kometgrupp får du som förälder lära dig nya sätt att samspela med ditt barn, för en bättre relation med mindre bråk. Här träffar du också andra som är i samma situation som du. Träffarna syftar till att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med ditt barn och lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan barn och föräldrar.

Kometgruppen träffas elva gånger och berör ett tema varje gång. Varje träff leds av två utbildade gruppledare. Mellan varje träff tar du med dig praktiska övningar att pröva hemma. I en Kometgrupp får du nya verktyg som kan göra stor skillnad för ditt barn och er relation. Forskning visar att Komet ger positiva resultat och många föräldrar ser en föränd­ring redan efter några träffar.

Teman för träffarna är:

Träff 1–3: Positiv samvaro
Grunden för att minska bråk och tjat är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet. De första träffarna övar vi på detta och på att vara tydlig som förälder.

Träff 4–5: Det som fungerar
Vi hjälps åt att fokusera på det som motiverar just ditt barn och uppmärksammar det positiva.

Träff 6: Individuell träff
Träff sex är en individuell träff där du kan bjuda in exempelvis skolpersonal eller någon annan person som är viktig för ditt barn. Under den individuella träffen kan vi även prata mer om något som är särskilt viktigt för just dig och ditt barn.

Träff 7–9: Sänka volymen
Vi diskuterar vilka strider du kan välja bort och vilka du behöver ta samt hur du kan göra det. Du lär dig hur du kan bli mer begriplig och förutsäg­bar för ditt barn.

Träff 10: Problemlösning
Vi går igenom hur du tillsammans med ditt barn kan komma överens om lösningar på problem.

Träff 11: Framtid
Träff elva är en avslutande träff med fokus på vad du som förälder bär med dig från Komet.

Vi träffas på kvällstid och varje träff är 2,5 timmar. Vi ser helst att båda föräldrarna deltar men detta inte är möjligt så vill vi att det är samma förälder som deltar på alla träffarna. "Bonusföräldrar" är också välkomna! Deltagandet är kostnadsfritt. Vi registrerar ingen och för inga journaler.

Vi tar emot intresseanmälningar löpande och kontaktar dig när en ny gruppstart är aktuell.

TonårsKOMET 12-18 år

Förälder och ungdom pratar.

TonårsKOMET är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12-18 år. I en Kometgrupp får du praktiska verktyg för att förbättra kommunikationen mellan dig som förälder och ditt barn och få det att fungera bättre hemma.

Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera detta. Om du har fastnat i återkommande konflikter med din tonåring, där dagliga tjafs och bråk påverkar vardagen och välmåendet för hela familjen, kan TonårsKOMET vara till hjälp.

I en Kometgrupp träffas vi åtta gånger och berör ett tema varje gång. Varje träff leds av två utbildade gruppledare. Träffarna innehåller exempel på vardagliga situationer och konkreta förslag på hur du kan bemöta din tonåring. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar. Du får möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar. Mellan varje träff tar du med dig praktiska övningar att pröva hemma. När gruppen träffas igen går man igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och man hjälps sedan åt med att hantera svårigheter och utmaningar som kan ha uppstått.

Vi träffas på kvällstid och varje träff är 2,5 timmar. Vi ser helst att båda föräldrarna deltar men detta inte är möjligt så vill vi att det är samma förälder som deltar på alla träffarna. "Bonusföräldrar" är också välkomna! Deltagandet är kostnadsfritt. Vi registrerar ingen och för inga journaler.

Vi tar emot intresseanmälningar löpande och kontaktar dig när en ny gruppstart är aktuell.

Logotyp för Komet.

Trygghetscirkeln 0-6 år

Ibland känner alla föräldrar sig förvirrade, vilsna och osäkra. Det är inte alltid lätt att veta vad våra barn behöver av oss i olika situationer. Trygghetscirkelns gruppträffar bygger på årtionden av forskning om hur trygga relationer mellan föräldrar och barn kan stödjas och stärkas.

Gruppträffarna utgår från hur du som förälder kan förstå ditt barn och hur du kan hjälpa ditt barn bli trygg och få god självkänsla. Tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare träffas vi vid åtta tillfällen och diskuterar föräldraskap utifrån olika teman.

Träffarnas teman utgår från anknytningsteori: barns behov av närhet och skydd men också av att upptäcka sin omvärld. Barn som får erfarenheter av att vuxna är tillgängliga för att ge stöd lär sig gradvis att själv kunna klara av svårigheter och att hantera sina känslor. Vid träffarna tittar vi på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer.

Tillsammans diskuterar vi kring vilket stöd vi som föräldrar behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Vi reflekterar kring våra egna erfarenheter och funderar över hur de kan avspegla sig i vårt föräldraskap. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter till andra föräldrar i gruppen.

Vi träffas på kvällstid och varje träff är 2,5 timmar. Vi ser helst att båda föräldrarna deltar men om detta inte är möjligt så vill vi att det är samma förälder som deltar på alla träffarna. "Bonusföräldrar" är också välkomna! Deltagandet är kostnadsfritt. Vi registrerar ingen och för inga journaler. Vi tar emot intresseanmälningar löpande och kontaktar dig när en ny gruppstart är aktuell.

Intresseanmälan

Vi tar emot intresseanmälningar löpande och kontaktar dig när en ny gruppstart är aktuell.