Dela sidan på sociala medier

Föräldrautbildningar

Här kan du läsa mer om de föräldrautbildningar vi erbjuder i Grästorps kommun.

Har du frågor?

Hör av dig till Linda Hurtig, linda.hurtig@grastorp.se eller 0514-58285

Alla Barn i Centrum

3-12 år 4 träffar à 2,5 h, torsdagarna 2 mars, 16 mars, 30 mars och 13 april klockan 18-20.30

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur undviker vi stressiga situationer? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? En sak är säker – ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC-programmet har utvecklats på uppdrag av folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FNs barnkonvention.

Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens på barnets hälsa och utveckling.

Träff 1: Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2: Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3: Visa vägen

Hur kan ett lugnt föräldraskap användas? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4: Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas
i vardagen.

Anmälan och information

  • Torsdagarna 2 mars, 16 mars, 30 mars och 13 april klockan 18-20.30
  • Träffarna är kostnadsfria och kräver föranmälan
  • Vi bjuder på enklare fika under tillfällena, meddela specialkost
  • Kursledare är Linda Hurtig och Per Lundh
  • Träffarna hålls i Familjehuset Ageras lokal i Kommunens hus
  • Tänk på att träffarna sker utan barn

Anmälan samt eventuell specialkost mailas till familjehusetagera@grastorp.se

Trygghetscirkeln 0-6 år

8 träffar à 2 h

Trygghetscirkeln utgår från anknytningsteorin och kunskapen om att de barn som får sina behov av skydd och omvårdnad tillgodosedda på ett inkännande, lyhört och förutsägbart sätt utvecklar en trygg anknytning. Barnet får erfarenheter av att vuxna är tillgängliga för att ge stöd och lär sig gradvis att själv klara av svårigheter, om de är rimliga. En trygg anknytning under barndomen har visat sig utgöra en buffert i livet.

Komet

Komet 3-11 år 11 träffar à 2,5 h
Komet 12-18 år 8 träffar à 2,5 h

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning som riktar sig till dig som vill minska konflikterna hemma och få en bättre relation med ditt barn.