Dela sidan på sociala medier

Fastställa faderskap, föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskap/föräldraskapet bekräftas formellt. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter, till exempel rätten till försörjning av båda föräldrar, arvsrätt och rätt till faderns efternamn, börjar gälla.

Från den 1 januari 2022 finns möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om föräldrarna inte bekräftat fader eller föräldraskap efter 14 dagar skickas en underrättelse till kommunen, och man genomför istället bekräftelsen med hjälp av medborgarkontoret (sammanboende par) eller hos familjerätten (ej gifta eller sammanboende).

Ytterligare en förändring från 1 januari 2022 är att föräldraskapspresumtion gäller samtliga gifta par eller par med registrerat partnerskap. Föräldraskapspresumtion innebär att föräldraskapet följer av lag och inte behöver fastställas genom en bekräftelse eller en dom. Vid assisterad befruktning ska dock vissa krav vara uppfyllda för att föräldraskapspresumtion ska gälla, läs mer om det här. Länk till annan webbplats.

Både föräldraskapspresumtionen och möjligheten att registrera fader/föräldraskap är könsneutral.

Om det har gått 14 dagar efter barnets födelse utan att fader/föräldraskapet registrerats, förutsättningarna vid assisterad befruktning inte är uppfyllda, eller om det finns tveksamheter om vem som är förälder är det kommunens ansvar att utreda och fastställa det.

Grästorps kommun har en e-tjänst för att påbörja en utredning gällande faderskap.

Föräldra-/Faderskapsbekräftelse - Grästorps kommun (grastorp.se) Länk till annan webbplats.