Dela sidan på sociala medier

Ansök om stödinsatser

Här hittar du information om hur du ansöker om stöd inom social verksamhet i Grästorps kommun.

Hur ansöker jag om stöd?

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan och får sedan ett beslut från socialsekreterare på Myndighetsenheten. I Grästorps kommun har biståndshandläggare/biståndsbedömare följande titel: socialsekreterare med inriktning äldre eller med inriktning LSS.

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan och får sedan ett beslut från socialtjänsten. Socialsekreteraren gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd. De lagar som styr är främst Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig, det vet socialsekreterarna.

Socialsekreteraren kan ge dig mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Alla kontaktuppgifter finns under kontakt.

Så går ansökan till - steg för steg

 1. Du tar kontakt
  Du tar kontakt med kommunens socialsekreterare.
 2. Information
  Socialsekreterare ger dig information om vilka stödinsatser som finns och hur de kan utformas.
 3. Ansökan
  Du avgör själv om du vill ansöka om stöd. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt och skall vara godkänd av dig. Socialsekreteraren hjälper till med att fylla i ansökan.
 4. Utredning
  Socialsekreterare gör en utredning om ditt stödbehov.
 5. Bedömning
  Ditt behov av stöd prövas utifrån dina individuella behov.
 6. Du får ett beslut
  1. Om stödinsats beviljas
   Du får ett skriftligt beslut om vilket stöd du har rätt till. Hemtjänstpersonal kontaktar dig och därefter kan stödinsatserna påbörjas.
  2. Om avslag
   Om du inte har rätt till det sökta stödet får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, dvs. att du inte beviljas stöd i den omfattning som du begärt. Skäl för avslag kan vara att stödet kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till.
 7. Omprövning av beslut
  Omprövning om beslut görs minst en gång per år.

Har du ett förändrat behov av stödinsatser?

Vill du ändra något i dina stödinsatser? Ta då kontakt med kommunens socialsekreterare.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt från det att ansökan har kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilket stöd du ansökt om, men bör som längst vara fyra månader.

Överklagan

Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Socialsekreteraren hjälper dig att överklaga om du vill.