Dela sidan på sociala medier

Politik

Som invånare i Grästorp har du all möjlighet att påverka vad som händer här. Här hittar du information om den politiska organisationen och hur du som privatperson kan påverka vad som händer.

Det är politikerna som bestämmer hur Grästorp ska styras och vad skattepengarna ska användas till.

Politikerna i Grästorp väljs av invånarna i kommunen vid de allmänna valen som genomförs var fjärde år.

De förtroendevalda är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda.

Läs mer om ersättningen till de förtroendevaldaPDF

Kommunfullmäktige

Kommuninvånarna väljer kommunfullmäktiges 27 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser i sin tur utskott och nämnder som inom sina verksamhetsområden ska utföra den service till medborgarna som fullmäktige beslutar om.

Fördelning mellan partierna

Moderaterna har tio ledamöter. Socialdemokraterna och Centerpartiet har fem ledamöter vardera. Sverigedemokraterna har fyra ledamöter.

Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har en ledamot.


Utskott och nämnder

Kommunfullmäktige har utsett följande utskott och nämnder:

  • Kommunstyrelsen – har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen leder, samordnar och styr kommunens angelägenheter.
  • Miljö- och byggnämnd – har hand om miljö och byggfrågor. Miljö- och byggnämnden har sju ledamöter.
  • Allmänna utskottet – har hand om övergripande ekonomi, information, näringslivsfrågor, personal, allmänna samt tekniska frågor. Det allmänna utskottet har sju ledamöter.
  • Bildningsutskottet – har hand om skola, utbildning, kultur och fritid. Bildningsutskottet har sju ledamöter.
  • Sociala utskottet – har hand om sociala frågor som vård och omsorg. Det sociala utskottet har sju ledamöter.
  • Räddningsnämnd – Grästorps kommun har räddningsnämnd ihop med grannkommunerna Lidköping, Vara och Essunga. Räddningsnämnden Västra Skaraborg
  • Valnämnd – förbereder allmänna val i Sverige. Valnämnden har fem ledamöter.
  • Revisionen – utses också av kommunfullmäktige. Revisorerna ska granska kommunens verksamhet och hur ekonomin sköts. Det är fem revisorer som nomineras av de största politiska partierna.