Dela sidan på sociala medier

Politik

Som invånare i Grästorp har du all möjlighet att påverka vad som händer här. Här hittar du information om den politiska organisationen och hur du som privatperson kan påverka vad som händer.

Det är politikerna som bestämmer hur Grästorp ska styras och vad skattepengarna ska användas till.

Politikerna i Grästorp väljs av invånarna i kommunen vid de allmänna valen som genomförs vart fjärde år.

De förtroendevalda är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda.

Läs mer om ersättningen till de förtroendevalda Pdf, 210.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Kommuninvånarna väljer kommunfullmäktiges 31 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser i sin tur utskott och nämnder som inom sina verksamhetsområden ska utföra den service till medborgarna som fullmäktige beslutar om.

Mandat i kommunfullmäktige

 • Moderaterna 11 mandat
 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna 6 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Centerpartiet 6 mandat
 • Miljöpartiet de gröna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 5 mandat

Utskott och nämnder

Kommunfullmäktige har utsett följande utskott och nämnder:

 • Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen leder, samordnar och styr kommunens angelägenheter.
 • Miljö- och byggnämnden har hand om miljö- och byggfrågor. Miljö- och byggnämnden har sju ledamöter.
 • Samhällsutvecklingsutskottet har hand om kommunövergripande frågor och behandlar bland annat kommunens olika verksamheter, politisk organisation, samhällsplanering, folkhälsa, färdtjänst och kommunala beslut. Personalfrågor och sådant som rör pensionsfrågor tas upp i personalutskottet, som också hör till samhällsutvecklingsutskottet. Samhällsutvecklingsutskottet har nio ledamöter.
 • Välfärdsutvecklingsutskottet har hand om frågor som rör barn och utbildning samt social service i Grästorps kommun. Välfärdsutvecklingsutskottet har elva ledamöter.
 • Räddningsnämnden har Grästorps kommun ihop med grannkommunerna Lidköping, Vara och Essunga, Räddningsnämnden Västra Skaraborg.
 • Valnämnden förbereder allmänna val i Sverige. Valnämnden har fem ledamöter.
 • Revisionen utses också av kommunfullmäktige. Revisorerna ska granska kommunens verksamhet och hur ekonomin sköts. Det är fem revisorer som nomineras av de största politiska partierna.
Organisationsträd