Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Grästorp har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen har uppsikt över nämnderna och utskottens verksamheter.

Här hittar du samtliga verksamhetschefer i kommunen är anställda av kommunstyrelsen.

Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Dessutom har komunstyrelsen ansvar för övergripande planering, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering och redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet, inköpsadministration och kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter  

Här finner du kommunstyrelsens samtliga ledamöter.länk till annan webbplats