Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Grästorp har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen har uppsikt över nämnderna och utskottens verksamheter.

Här hittar du samtliga verksamhetschefer i kommunen är anställda av kommunstyrelsen.

Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Dessutom har komunstyrelsen ansvar för övergripande planering, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering och redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet, inköpsadministration och kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Sammanträdestider 2020

12 februari

15 april

27 maj

17 juni

9 september

7 oktober

4 november

2 december

Här hittar du en komplett sammanträdesplan

 

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 2019-2020 

Kent Larsson (M)

Ordförande

Ås Solbacken 2
46792 Grästorp
Telefon: 070-886 99 50
E-post: kent.larsson@grastorp.se

Tobias Leverin (C)

Förste vice ordförande

Flo St Gertorp 1
46796 Grästorp
Mobiltelfon: 070-333 99 90
E-post: tobias.leverin@grastorp.se

Petter Johannson (S)

Andre vice ordförande

Österbergs väg 9
46732 Grästorp
Mobiltelefon: 073 317 21 15
E-post: petter.johansson@grastorp.se  

Kent Hansson (M)

Smedgatan 1
46740 Grästorp
Mobiltelefon: 070 799 82 08
E-post: kenrolhan@hotmail.com

 

Eva Tengeland (M)

Tengene Kolbogården 20
46791 Grästorp
Mobiltelefon: 076 848 60 23
E-post: eva.tengeland@hotmail.com

 

Thomas Johansson (M)

Hallonvägen 11
46732 Grästorp
Mobiltelefon: 070-191 38 78
E-post: thomas.johansson@grastorp.se

 

Robert Fransson

Robert Fransson (M)

 Jon Jespergatan 5
46730 Grästorp
Telefon: 0514-10370
E-post: robert.i.fransson@gmail.com

  

Maria Toll (C)

Ankarevägen 2
46792 Grästorp
Mobiltelefon: 070-3031222
E-post: maria.toll@grastorp.se

 

Svante Classon (C)

Tengene Tingstaden 2
46792 Grästorp
Mobiltelefon: 070 636 37 68
E-post: svante.classon@grastorp.se

 

Göran Enström (S)

Målaregatan 4
46740 Grästorp
Mobiltelefon: 070-317 21 14
E-post: enstrom45@gmail.com 

 

Elisabeth Hansson-Ohlsson

Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

Flo Lunden 2
46792 Grästorp
Mobiltelefon:  070 818 16 37
E-post: elisabeth.hanssonohlsson@grastorp.se

 

Magnus Harjapää (SD)

Håle Anneberg 1
46794 Grästorp
Mobiltelefon: 070 382 10 40
E-post: magnus.harjapaa@sverigedemokraterna.se

 

Linda Fridlund (SD)

Torggatan 9 E
46730 Grästorp
Mobiltelefon: 072-330 11 34
E-post: linda-74@hotmail.com

 


Ersättare i kommunstyrelsen

Annica Johansson (M)
Henrik Svensson (M)
Leo Torpenberg (M)
Fredrik Johansson (M)
Olivia Larsson (KD)
Madeleine Vinberg (C)
Nicklas Toll (C)
Rose-Marie Edvardsson (C)
Jonas Blomster (MP)
Kristina Eriksson (S)
Tore Emanuelsson (S)
Sven-Olof Bergqvist (SD)
Riona Hansson (SD)