Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Tegelfasaden på kommunens hus.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år, och ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Under kommunstyrelsen lyder också ett antal utskott inom olika områden.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Inom kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning och personalutskott, samhällsutvecklingsutskottet, bildningsutvecklingsutskottet samt socialutvecklingsutskottet.