Dela sidan på sociala medier

Telefonnummer vid akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

SOS Alarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 112

SOS Alarm 112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Information vid olyckor och kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 113 13

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 1177

Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten i Grästorp - 0514-580 00

Socialsekreterare på Myndighetsenheten har telefontid måndag, onsdag-fredag mellan klockan 08.30-09.30 för råd och stöd.

I akuta läge kontakta Grästorps Kommuns växel 0514-580 00, under kontorstid mellan kl 10-15. Övrig tid, när växeln är stängd och helgdagar kontakta Social jour Skaraborg Länk till annan webbplats..

Social jour Skövde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 0500-497421, 0500-497422

Social jour i Skövde nås på telefon klockan 17-23 måndag-torsdag samt söndag och klockan 17-02 fredag-lördag. Övrig tid i akuta lägen, ring SOS Alarm på telefon 112.

Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats. - 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Via Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 får du information om närmaste mottagning.

Barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Bris - 116111

SVERIGES NATIONELLA STÖDLINJE FÖR BARN OCH UNGA. ÖPPET DYGNET RUNT. VARJE DAG.

Från och med 15 mars 2021 har Bris telefon och chatt öppet dygnet runt. Hit kan alla upp till 18 år alltid höra av sig för att få professionellt samtalsstöd.

Bris kuratorer lyssnar, stöttar och hjälper barnet att sätta ord på det jobbiga. På natten har samtalet ett fokus på att hitta sätt att göra det bra i stunden och komma till ro, och om det behövs kan barnet boka in ett uppföljningssamtal på dagen. Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Rädda barnens Orostelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 020-100 200

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring oss på 020-100 200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna. Du kan också skicka e-post till oss på orostelefonen@rb.se – tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

BRIS Vuxentelefon – om barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 077-1505050

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kringfrågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mervardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna ellerandras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för attfå ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym. Samtalet kostar som ett vanligttelefonsamtal.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 020-505050

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 0510-235 88

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information. Telefonlinjen är öppen alla dagar, även kvällstid.

Röda korsets jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 020-222444

Röda Korsets ungdomsförbund har även en telefon- och chattjour där du som ungdom kan chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. Genomjouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj,betyg, ätstörningar, eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du som ringer kan vara helt anonym. Kostnaden motsvarar ett lokalsamtal.

HBTQ-jouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - 020-341316

RFSL Stödmottagning finns till för hbtqi-personer som har blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte vara det.

Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer. Samtalen är kostnadsfria.

Storasyster - För ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.