Dela sidan på sociala medier

Telefonnummer vid akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

SOS Alarm - 112

SOS Alarm 112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Information vid olyckor och kriser - 113 13

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten i Grästorp - 0514-580 00

Socialsekreterare på Myndighetsenheten har telefontid måndag, onsdag-fredag mellan klockan 08.30-09.30 för råd och stöd.

I akuta läge kontakta Grästorps Kommuns växel 0514-580 00, under kontorstid mellan kl 08-15. Övrig tid, när växeln är stängd och helgdagar kontakta Social jour Skaraborglänk till annan webbplats.

Social jour Skövde - 0500-497421, 0500-497422

Social jour i Skövde nås på telefon klockan 17-23 måndag-torsdag samt söndag och klockan 17-02 fredag-lördag. Övrig tid i akuta lägen, ring SOS Alarm på telefon 112.
Social jour Skaraborglänk till annan webbplats

Psykiatrisk akutmottagning - 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Via Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 får du information om närmaste mottagning.

Barnens hjälptelefon, Bris - 11 61 11

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Vuxentelefon – om barn - 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kringfrågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mervardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna ellerandras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för attfå ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym. Samtalet kostar som ett vanligttelefonsamtal.

Kvinnofridslinjen - 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren - 0510-235 88

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information. Telefonlinjen är öppen alla dagar, även kvällstid.

Nationella hjälplinjen - 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Röda korsets jourhavande kompis - 020-22 24 44

Röda Korsets ungdomsförbund har även en telefon- och chattjour där du som ungdom kan chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. Genomjouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj,betyg, ätstörningar, eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du som ringer kan vara helt anonym. Kostnaden motsvarar ett lokalsamtal.