Dela sidan på sociala medier

Våld i nära relationer

Det finns familjer där det förekommer våld, där personer skadas och kränks. Här hittar du information om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Om du är utsatt för våld finns möjlighet att få råd och stöd. Kom ihåg att du inte behöver vara ensam i din situation!

Ring alltid 112 om det handlar om en akut situation.

Du kan läsa mer om våld i nära relationer på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta socialtjänsten i Grästorp så hjälper vi dig vidare och berättar mer om vilket stöd och vilken hjälp du kan erbjudas.

Vem drabbas?

Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det kan exempelvis vara makar, sambor, pojk- och flickvänner, föräldrar, syskon, barn, mor- och farföräldrar.

  • Den vanligaste formen av våld i nära relation utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.
  • Våld i nära relationer skiljer sig mot annan våldsbrottslighet då brottet oftast begås hemma i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.
  • För förövaren handlar det om att utöva makt och kontroll genom att skrämma och skada. Våldet kan delas upp i kategorier, fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, latent och ekonomiskt.

Det är viktigt att tidigt upptäcka personer som utsatts för våld och erbjuda dem stöd och hjälp för att förhindra att de blir utsatta för våld.

Alla som utsätts för våld eller kränkningar av olika slag har, efter individuell prövning, rätt att få det stöd som de kan behöva. Stödet ges i den utsträckning de själva inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Barn i dessa familjer lever i en utsatt och otrygg livssituation där vardagsmiljön är oförutsägbar och barnen vet inte när eller varför våldet utlöses.

Socialtjänstens ansvar

Det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Att erbjuda och ge insatser till personer som utövar våld är en del i arbetet för att förebygga och motverka våld. Det kan indirekt ses som insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld.

  • Barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är brottsoffer, lika utsatta för våld som den som blir slagen.
  • De behöver stöd och hjälp, och har rätt till skadestånd.
  • Barn i Grästorp kan erbjudas Trappansamtal enligt Ersta Vändpunkten via socialtjänstens familjebehandlare.
  • Via Utväg Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns möjlighet att delta i samtalsgrupper för både barn, kvinnor och män.